Hossmo fiskevårdsområde Fiskekortspriser 20122

www.hossmofisket.se

9 Fiskekort säljs på Preem i Rinkabyholm.

 

 

Årskort fr.o.m. premiärdagen till 30/9                           800 kr

Årskort enl. ovan inkl braxmete 1/10-30/11                1 100 kr

Årskort - junior fr.o.m. premiärdagen till 30/9             400 kr

Årskort enl. ovan inkl braxmete 1/10-30/11                   550 kr

Sista dag för årskortsförsäljning är 31/10

Textruta: 1-dagars laxkort                                                              150 kr
Säljs fr.o.m 3:e måndagen efter premiären - 30/4 & under perioden 16/9 – 30/9

 

Braxtillägget måste lösas i samband med årskortet och kan inte lösas i efterhand. Gäller från Spakenör och nedströms.

 

 

 

 

 

Textruta: Metarkort - senior              1/5 - 15/9                              300 kr
Metarkort – junior             1/5 - 15/9                              125 kr
1-dagars metarkort             1/5 - 15/9                               60 kr
2-dagars metarkort             1/5 - 15/9                               80 kr
Junior t.o.m. 17 år.
 

 

 

 

 

Barn upp t.o.m. 12 år fiskar fritt i målsmans sällskap med gällande fiskekort.

HOSSMO FVOF

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN