RAPPORT FÖR 2001

(Å) = återsatt                                        

(N) = nystigen                           

 

Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp Redskap
Robert Johansson öring 1,8 Forsen ovan bron 58 6.50 24/2 1,0° Fluga
Patrik Aronsson öring 1,9 Brudhoppet 55 7.20 24/2 1,0° Rapala
Bo Johansson öring 1,8 Nedan kraftverket 55 8.15 24/2 1,0° Rapala
Robert Larsson öring 3,2 Trädgården 72 8.35 24/2 1,0° Dam
Bo Johansson öring 2,2 Nedan kraftverket 62 8.40 24/2 1,0° Rapala 
Jocke Petersson öring 1,2 Bäcken 49 9.15 24/2 1,0° Rapala (Å)
Reinhold Radzuweit öring 1,2 Kyrkan 50 11.00 24/2 1,0° Rapala
Lasse Karlsson regnbåge 0,8 Nedan Källängen 42 11.00 24/2 1,0° Tubfluga
Patrik Aronsson öring 2,4 Bingabron 62 12.20 24/2 1,0° Rapala
Lasse Karlsson öring Källängen ca 49 12.00 25/2 1,5° Tubfluga (Å)
Robert Larsson regnbåge 4,0 Granen 69 14.45 25/2 1,5° Dam
Runo Aronsson öring 1,7 Källängen 53 12.30 26/2 1,5° Killer
Mrdja Luka öring Ekarna 49 12.00 27/2 1,5° (Å)
Mrdja Luka öring 2,8 Bäcken 63 12.30 28/2 1,5° Killer
Christer Sjögren öring 1,7 Innan bron 54 16.45 28/2 1,5° Rapala
Jan Rundberg öring 2,3 Ekarna 62   9.15 1/3 1,5° Fluga
Jan Rundberg öring ca 1,3 Ovan bron ca 45 11.00 1/3 1,5° Fluga (Å)
Bo Nilsson            regnbåge 1,8 Ovan bron 56 12.00 2/3 1,5° Fluga
Sven Wende öring 1,6 Maden 11.00 3/3 1,5° Rapala (Å)
Michael Carlsson öring 2,0 Nedan bron 60 17.00 9/3 1,5° Dagisfluga
David Malmgren regnbåge 2,4 Ovan bron 56 8.20 10/3 2,0° Rapala
Peter Karlsson öring 2,4 Nedan bron 61 9.00 10/3 2,0° Rapala
Robert Larsson öring 5,7 Trädgården 82 11.30 10/3 2,0° Rapala
Sven Wende öring 2,375 Ekarna 14.00 10/3 2,0° Rapala (Å)
Peter Carlsson öring 1,7 S-svängen (strömmen) 58 14.00 10/3 2,0° Fluga
Mrdja Luka regnbåge 2,5 Brudhoppet 63 14.45 10/3 2,0° Rapala
Peter Carlsson regnbåge 2,0 Ovan bron 54 15.45 10/3 2,0° Fluga
Sven Haglund öring 3,0 Brudhoppet 69 8.00 11/3 2,0° Rapala
Michael Carlsson öring 3,5 Kraftledningen 75 10.00 11/3 2,0° Dagisfluga
Sven-Erik Englund öring 1,5 Maden 52 11.15 11/3 2,0° Rapala
Mats Nilsson öring 2,5 Ovan bron 63 11.35 11/3 2,0° Fluga
Patrik Aronsson öring 1,2 Maden 51 12.55 11/3 2,0° Wobbler
Lennart Gunnarsson öring 2,0 Pumphuset 54 14.20 11/3 2,0° Rapala
Lennart Gunnarsson öring 1,5 Kraftledningen 49 14.30 11/3 2,0° Rapala (Å)
Lennart Gunnarsson öring 1,5 Nedan kyrkhålan 49 14.50 11/3 2,0° Rapala
Lennart Gunnarsson öring 2,1 Nedan fallet 53 17.00 11/3 2,0° Rapala
Bo Nilsson öring 2,0 Växthuset 66 8.00 12/3 2,0° Rapala
Bo Nilsson öring ca 4,5 Växthuset 73 8.20 12/3 2,0° Rapala
H Sundström öring 2,3 Brudhoppet 61 10.00 12/3 2,0° Rapala
Bo Nilsson öring 5,5 Trädgården 84 14.00 12/3 2,0° Rapala
Sven Wende öring 5,0 Granen 79 16.00 12/3 2,0°
Fredrik Sandgren öring 3,8 Kyrkan 75 8.25 13/3 2,5° Rapala
Bo Nilsson öring 3,1 Trädgården 67 9.00 13/3 2,5° Rapala
Bo Nilsson öring ca 3,0 Trädgården 67 9.30 13/3 2,5° Rapala
Runo Aronsson öring 3,5 Brudhoppet 69 11.30 13/3 2,5° Rapala
Ulf Sperlinge öring 3,0 Ekarna 65 14.15 13/3 2,5° Fluga
Lennart Gunnarsson öring 2,5 Spakenör 60 14.40 13/3 2,5° Rapala
Ulf Sperlinge regnbåge 3,6 Bron 63 15.00 13/3 2,5° Fluga
Frank Hunold öring 4,0 Pumphuset 73 8.45 14/3 3,0° Rapala
Frank Hunold öring 4,1 Trädgården 75 10.50 14/3 3,0° Rapala
Runo Aronsson öring 2,5 Brudhoppet 66 14.00 14/3 3,0° Rapala
Frank Hunold öring ca 4,0 Brudhoppet 15.15 14/3 3,0° Rapala
Tommy Karlsson öring ca 4,0 Nedan fallet 8.15 15/3 3,0° (Å)
E. Einarsson öring 3,0 Trädgården 68 10.30 15/3 3,0° Rapala
Lennart Gunnarsson öring 1,7 Spakenör 51 16.30 15/3 3,0° Rapala
Fredrik Sandgren öring 5,2 Trädgården 80 8.20 16/3 3,0° Rapala
Sven Haglund öring 4,975 Alarna 82 16.15 16/3 3,0° Rapala
Mikael Nilsson öring 2,350 Spakenör 61 11.30 17/3 3,0° Rapala
Robert Larsson öring 3,5 Under "nya bron" 71 13.10 17/3 3,0° Rapala
Michael Carlsson öring 2,0 Strömmen 58 12.15 18/3 3,0° Rapala
Håkan Danielsson öring 3,7 66 16.45 21/3 2,0° Spinnare
Robert Larsson öring 1,5 Spakenör

55

11.45 24/3

2,0°

Vicke
Stefan Andersson öring 1,6 Nedan kraftverket

55

10.30 25/3

2,5°

Fluga
Stefan Andersson öring

6,4

Nedan kraftverket

87

11.45

30/3

3,5°

Fluga
Henrik Olsson öring 1,4 Alarna 51 19.20 2/4 Rapala
Henrik Olsson öring 2,5 Alarna 65 17.30 3/4 Rapala
Christer Sjögren öring 3,3 Spakenör 72 13.30 4/4 Rapala
Robert Johansson öring

2,8

Kölby damm

68

12.45

6/4

8,3°

Rapala
Lasse Ohlsson öring

1,3 Piltaholmen

50

13.00 7/4 9,4° Tubfluga
Michael Carlsson öring 1,2 Pumphuset ca 50 16.50 8/4 9,3° Dagisfluga (N)(Å)
Michael Carlsson öring 3,4 Kraftledningen 74 17.30 8/4 9,3° Dagisfluga
Bengt Johansson öring 7,2 Dammen 92 12.15 9/4 9,0° Rapala Minow
Dan Dellerfjord öring 2,7 Kölby 60 10.30 10/4 Rapala
Dan Dellerfjord öring 3,85 Nedan kyrkan ? 11.30 10/4 Rapala (Å)
Håkan Danielsson öring 1,4 Brudhoppet 53 16.00 10/4 Wobbler ABU
Peter Rundberg öring ca 1,5 Maden ? 17.15 10/4 (Å)
Peter Rundberg öring 2,5 Maden 58 17.30 10/4 Rapala
Arne Andersson öring ? 8,3 Uppströms kyrkhålan 96 12.00 11/4 Fluga
Johan Dolk öring 2,5 Brudhoppet ?

9.30

12/4 9,0° Fluga (Å)
Anders Cederblad öring 6,0 ? 90 13.30 12/4 9,0° Rapala
Mrdja Luka öring 4,8 Under bron 80 14.45 12/4 9,0° Dagisfluga
Mrdja Luka öring 3,4 Under bron 73 16.00 12/4 9,0° Fluga
Mrdja Luka öring 2,2 Under bron 59 16.15 12/4 9,0° Fluga (Å)
Mrdja Luka  öring 4,1 Strömmen 76 13.30 13/4 7,0° Fluga
Stefan Andersson öring 3,6 Ekarna 68 15.30 13/4 7,0° Fluga
Reinhold Radzuweit öring 5,1 Nedre pumpstation 92 19.15 13/4 7,0° Rapala
Peter Karlsson öring

?

Nedan bron

48

17.30 15/4

5,2°

Fluga (Å)
Mikael Nilsson öring ? Kölby damm

45

11.00 16/4

6,5°

Rapala (Å)
Peter Rundberg öring 5,0 Kraftverket

80

14.40 16/4

6,5°

Jensen
Anders Nilsson öring 1,7 Kraftverket

59

15.30 16/4

6,5°

Rapala
Peter Nilsson öring 5,6 Kraftverket 86 10.15 21/4 7,0° Rapala
Joakim Thiman öring 2,2 Kyrkbyn 60 10.35 21/4 7,0° Terminator
Jacob Törnqvist regnbåge ? 1,4 Ovan bron 60 12.15 21/4 7,0° Fluga
Bo Nilsson öring 2,5 Dammen 63 15.45 22/4 6,0° Rapala
Robert Johansson öring 4,0 Spakenör 70 14.20 23/4 6,5° Gladsax
Tommy Johansson öring 1,1 Brudhoppet 50 12.00 24/4 6,5° Droppe Wipp
Klas Kindström öring 3,2 Nedan bron i kröken 66 18.10 25/4 7,5° Fluga
Reinhold Radzuweit öring 4,2 Maden

75

16.00 30/4

11,0°

Fluga
Jan Folkesson öring

3,7

Ovan stenbron 18.35 25/9 13° Fluga
Sven Wende regnbåge  3,9 Ovan stenbron 65 18.40 26/9 ? Rapala
Ulf Sperlinge öring 1,8 Nedan fallet 53 10.00 28/9 ? Fluga "Leif"
Joakim Thiman öring 6,9 Pumphuset 79 17.05 30/9 ? Wobbler

 

Denna sida uppdaterad 2005-03-02 17:24

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN