RAPPORT FÖR 2002

(Å) = återsatt                                        

(N) = nystigen                           

 

Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp Redskap
Fredrik Evertsson öring 1,8 Ovan bäcken 57 7.00 23/2 0,6° Fluga
Michael Carlsson öring 2,4 62 7.00 23/2 0,6° Spinnfluga
David Malmgren regnbåge 3,2 Ovan bron 64 7.10 23/2 0,6° Rapala
Patrik Aronsson öring 3,5 Brudhoppet 73 7.30 23/2 0,6° Rapala
Håkan Lundin öring 4,0 Uppströms ekarna 72 7.45 23/2 0,6° Rapala
Jan Rundberg öring 2,1 Ekarna 7.55 23/2 0,6° Fluga
Niclas Elneus regnbåge 5,0 Ovan bron 66 8.00 23/2 0,6° Fluga
Bo Nilsson öring ca 0,9 Ovan bron 8.00 23/2 0,6° Fluga (TG spec)
Michael Carlsson öring 1,3 52 8.00 23/2 0,6° Spinnfluga (Dagisfluga) (Å)
Patrik Aronsson öring 2,6 Brudhoppet 65 8.10 23/2 0,6° Rapala
Jacob Thörnqvist öring 1,1 Ovan bron 55 8.30 23/2 0,6° Fluga
Michael Carlsson öring 1,6 55 8.30 23/2 0,6° Spinnfluga (Dagisfluga) (Å)
Mikael Blomqvist öring 3,1 Uppströms ekarna 65 8.45 23/2 0,6° Rapala
Mika Malm öring 3,2 Brudhoppet 67 9.05 23/2 0,6° Rapala
Tommy Karlsson öring 2,0 Ekarna 58 9.00 23/2 0,6° Minnow (Å)
Jim Carlsson öring ca 1,4 Diket ca 53 10.00 23/2 0,6° Rapala
Lennart Gunnarsson öring 4,5 Spakenör 75 10.30 23/2 0,6° Rapala
Peter Carlsson öring 4,7 Ovan diket 74 11.00 23/2 0,6° Spinnfluga (Dagisfluga)
Lennart Gunnarsson öring ca 2,0 Kyrkan 58 11.00 23/2 0,6° (Å)
Frank Hunold öring 2,8 Granen 64 11.00 23/2 0,6° Rapala
Jan-Olof Rosenqvist öring 3,7 Trädgården 70 11.15 23/2 0,6° Rapala
Peter Karlsson regnbåge 3,5 Ovan bron 65 11.30 23/2 0,6° Fluga
Bosse Nilsson öring ca 2,2 Nedan bron 12.00 23/2 0,6° (Å)
Peter Nilsson öring ca 0,7 Spakenör 12.30 23/2 0,6° (Å)
Robert Larsson öring 1,9 Kraftverket 56 14.20 23/2 0,6° Rapala
Mrdja Luka öring 2,2 Trädgården 55 16.00 23/2 0,6° Rapala
Anders Cederblad öring 5,1 Ekarna 78 7.05 24/2 0,7° Fluga
Håkan Lundin öring 1,5 Uppströms ekarna 55 7.30 24/2 0,7° Fluga (Å)
Lennart Gunnarsson öring 3,3 Spakenör 68 12.00 24/2 0,7° Rapala
Leif Jansson öring 4,0 Källängen 70 12.00 24/2 0,7° Fluga
Peter Nilsson öring 3,8 Nedan kyrkan 72 13.15 24/2 0,7° Rapala
Stefan Andersson öring ca 1,0 Källängen ca 45 13.30 24/2 0,7° Fluga (Å)
Joakim Thiman öring 3,1 Ovan pumphuset 65 14.50 24/2 0,7° Rapala
Ulf Sperlinge öring 3,0 Ekarna 70 9.00 25/2 0,6° Fluga
Ulf Sperlinge öring ca 2,0 Mittströmmen ca 55 11.45 25/2 0,6° Fluga (Å)
Ulf Sperlinge öring ca 1,2 Mittströmmen ca 50 13.15 25/2 0,6° Fluga (Å)
Bo Nilsson öring 2,3 Ekarna 14.00 26/2 0,7° Fluga TG spec) (Å)
Sven Wende öring 3,7 Ekarna 74 9.05 27/2 0,8° Spinn (Rapala)
Mikael Blomqvist regnbåge 3,325 Ovan ekarna 66 10.30 27/2 0,8° Spinn (Rapala)
Frank Hunold öring ca 1,0 Ovan Ekarna 11.00 27/2 0,8° Rapala (Å)
Per Nilsson öring 3,3 Pumphuset 69 12.45 27/2 0,8° Rapala
Per Nilsson öring 3,6 Pumphuset 69 13.00 27/2 0,8° Rapala
Bo Nilsson öring 1,6 Nedan bron 16.15 27/2 0,8° Rapala (Å)
Klas Kindström öring 6,5 Nedan bron 84 17.20 27/2 0,8° Fluga (TG spec)
Michael Carlsson öring 2,8 Ovan diket 66 16.20 27/2 0,8° Spinnfluga (Dagisfluga)
Bo Nilsson öring 3,3 Kyrkan 9.30 28/2 1,1° Rapala (Å)
Peter Rundberg öring 3,7 Nedan stenbron 73 10.15 28/2 1,1° Fluga
Bo Nilsson öring 4,0 Pumphuset 10.15 28/2 1,1° Fluga (TG spec) (Å)
Peter Rundberg öring ca 2,3 Mittströmmen 10.40 28/2 1,1° Fluga (Å)
Bo Nilsson öring 3,5 Pumphuset 10.45 28/2 1,1° Fluga (TG spec) (Å)
Peter Rundberg öring ca 1,8 Ovan stenbron 10.50 28/2 1,1° Fluga (Å)
Peter Rundberg regnbåge 3,4 Mittströmmen 63 11.10 28/2 1,1° Fluga
Anders Cederblad öring 3,5 Ekarna 70 11.30 28/2 1,1° Fluga (Å)
Bo Nilsson öring 4,4 Pumphuset 11.30 28/2 1,1° Fluga (TG spec) (Å)
Reinhold Radzuweit öring 7,0 Stolpagärde 83 12.30 28/2 1,1° Spinn
Fredrik Sandgren öring 3,5 Maden 70 13.20 28/2 1,1° Rapala
Peter Rundberg öring 1,3 Ovan stenbron 50 14.30 28/2 1,1° Fluga (N)
Mrdja Luka öring 2,6 Trädgården 67 15.00 28/2 1,1° Rapala
Mattias Nemback öring 5,350 Brudhoppet 84 15.00 28/2 1,1° Rapala
Runo Aronsson öring 2,8 Maden 63 15.10 28/2 1,1° Rapala
Ola Sennefjord öring 1,7 Trädgården 53 15.35 28/2 1,1° Rapala (Å)
Mattias Nemback öring 1,5 Brudhoppet 16.00 28/2 1,1° Rapala (Å)
Patrik Aronsson öring 2,9 Maden 64 16.40 28/2 1,1° Rapala
Per Koch-Schmidt öring ca 1,0 Ekarna 17.00 28/2 1,1° Tubfluga (Å)
Jan-Olof Rosenqvist öring 2,4 Trädgården 17.05 28/2 1,1° Rapala
Jan-Olof Rosenqvist öring 2,6 Trädgården 17.20 28/2 1,1° Rapala
Dan Dellerfjord öring 2,5 Spakenör 61 10.30 1/3 1,3° Rapala (N)
Per Nilsson öring 2,2 Trädgården 63 10.55 1/3 1,3° Rapala
Ulf Sperlinge öring 1,5 Mittströmmen 11.00 1/3 1,3° Fluga (Gunnar Elversson spec) (Å)
Dan Dellerfjord öring 2,5 Spakenör ca 70 11.00 1/3 1,3° Rapala (Å)
Sven-Erik Englund öring 3,4 Pumphuset 69 12.45 1/3 1,3° Rapala
Fredrik Mangotsson öring 1,0 Trädgården 13.00 1/3 1,3° Rapala (Å)
Dan Dellerfjord öring 2,0 Nedan bron 60 13.30 1/3 1,3° Spinnfluga (Å)
Sven Haglund öring 2,0 Brudhoppet 60 14.00 1/3 1,3° Rapala
Peter Carlsson öring 3,0 Ekarna 65 15.45 1/3 1,3° Rapala
Stefan Andersson öring 5,7 Källängen 81 16.05 1/3 1,3° Fluga
Michael Carlsson öring 1,3 Ovan diket 53 16.45 1/3 1,3° Spinnfluga (Dagisfluga) (Å)
Mikael Nilsson öring 2,7 Ovan bron 63 7.10 2/3 0,7° Fluga
Sven Wende öring ca1,5 Ekarna ca 50 9.10 2/3 0,7° Rapala (Å)
Sven Wende öring 4,460 Brudhoppet 72 9.45 2/3 0,7° Rapala
Robert Johansson öring ca 1,2 Mittströmmen ca 55 11.00 2/3 0,7° Fluga (Å)
Henrik Petersson öring 3,8 Maden 72 13.30 2/3 0,7° Rapala
Peter Carlsson öring 2,5 Pumphuset 62 14.15 2/3 0,7° Rapala
Mrdja Luka öring 2,7 Strömmen 64 15.00 2/3 1,0° Rapala
Olle Nilsson öring 1,7 Maden 57 11.15 3/3 0,8° Rapala
Mrdja Luka öring 2,9 Ekarna 67 13.30 3/3 0,8° Rapala
Frank Hunold öring 2,225 Innan kyrkhålan 59 13.45 3/3 0,8° Tubfluga
Frank Hunold öring 4,3 Pumphuset 75 16.00 3/3 0,8° Tubfluga
INGEN FISK RAPPORTERAD 4/3. VATTENTEMP  1,1°.
Stig Samuelsson öring 2,9 65 8.00 5/3 2,0° Rapala
L-O Johansson öring 2,5 Nedan bron 63 8.15 5/3 2,0° Rapala
Patrik Björkström öring 2,1 Nedan bron 58 8.45 5/3 2,0° Rapala
Runo Aronsson öring 2,0 Maden 57 9.00 5/3 2,0° Rapala
Fredrik Johansson öring 4,5 Pumphuset 78 10.00 5/3 2,0° Rapala
Ulf Sperlinge öring ca 2,0 Källängen ca 60 10.00 5/3 2,0° Fluga (Å)
Lasse Karlsson öring ca 3,0 Källängen 11.00 5/3 2,0° Tubfluga (Å)
Peter Engdahl öring 5,7 Maden 80 11.30 5/3 2,0° Rapala
Sven Wende öring 2,2 Brudhoppet 63 9.00 6/3 2,4° Rapala (Å)
Runo Aronsson öring 2,7 Granen 63 9.50 6/3 2,4° Rapala
Patrik Carlsson öring 4,0 Nedan pumphuset 75 10.15 6/3 2,4° Rapala
Mrdja Luka öring 2,0 Maden 55 14.00 6/3 2,4° Rapala
Peter Karlsson öring ca 2,5 Ovan bron 63 16.30 6/3 2,4° Fluga (Å)
Bo Nilsson öring 3,0 Maden 11.30 7/3 3,1° Rapala
Johan Dolk öring ca 2,0 Maden 12.45 7/3 3,1° Fluga (Å)
Johan Dolk öring ca 2,5 Ekarna 14.20 7/3 3,1° Fluga (Å)
Bo Nilsson öring 3,4 Spakenör 10.30 8/3 2,8° Rapala
Sven-Erik Englund öring 2,8 Spakenör 66 12.45 8/3 2,8° Rapala
Runo Aronsson öring 1,9 Granen 55 17.00 8/3 2,8° Rapala
Janne Hedberg öring ca 2,0 Ovan bron 7.00 9/3 3,7° Fluga (Å)
Niklas Nilsson öring ca 1,4 Ovan bron 53 10.00 9/3 3,7° Drag (Å)
Gusten Johansson regnbåge 2,9 Granen 65 12.25 9/3 3,7° Jensen Wobbler
Gustaf Nyblom öring 2,4 Kyrkan 58 8.30 10/3 3,2° Rapala
INGEN FISK RAPPORTERAD 11/3. VATTENTEMP 4,8°.
Björn Ahlsson öring 3,7 Trädgården 68 15.30 12/3 5,3° Toby
Michael  Carlsson öring 5,3 Granen 83 13.30 13/3 4,8° Rapala
Henrik Olsson öring 1,5 Maden 54 17.30 13/3 4,8° Rapala
Ola Sennefjord öring ca 3,5 Källängen ca 70 8.10 14/3 3,8° Rapala (Å)
Ola Sennefjord öring ca 1,2 Maden 52 9.00 14/3 3,8° Rapala (Å)
Gert Svensson öring 3,0 Nedströms reningsverket 69 12.40 14/3 3,8° Rapala
Jan Hedberg öring 2,2 Nedströms reningsverket 58,5 14.00 14/3 3,8° Fluga
Jan Hedberg öring 2,0 Bron 58 14.30 14/3 3,8° Fluga
Fredrik Sandgren öring ca 1,0 Maden 17.00 15/3 3,7° Rapala (Å)
Björn Ahlsson öring 5,6 Trädgården 80 9.00 16/3 3,2° Toby
Sören Andersson öring 2,2 Spakenör 60 11.00 17/3 2,7° Slim
Mrdja Luka öring 3,0 Pumphuset 69 12.45 17/3 2,7° Fluga
Tommy
Karlsson
öring ca 4,0 Fallet 14.00 17/3 2,7° (Å)
Mrdja Luka öring 2,0 Vid bäcken 59 15.45 18/3 3,3° Fluga
Henrik Olsson öring 4,3 Ledningarna 79 17.30 19/3 3,7° Rapala
Niclas Elneus öring ca 1,0 Brudhoppet 18.10 19/3 3,7° Fluga (GP) (Å)
Charles Jonsén öring 1,6 Parken 56 11.00 20/3 4,8° Fluga (GE) (N)
Johan Dolk bäcköring 0,5 Ekarna 40 12.45 20/3 4,8 Fluga (Å)
Johan Dolk öring ca 1,5 Brudhoppet ca 55 13.00 20/3 4,8 Fluga (Å)
Mrdja Luka öring 1,7 Brudhoppet 55 15.00 21/3 4,4° Fluga
Mrdja Luka öring 3,0 Brudhoppet 68 11.50 22/3 4,0° Rapala
Bo Nilsson öring 2,5 Granen 14.15 22/3 4,0° Fluga (TG spec) (Å)
Bo Nilsson öring 0,9 Mittströmmen 15.30 22/3 4,0° Fluga (TG spec) (N) (Å)
Mrdja Luka öring 5,7 Kyrkbyn 84 12.30 23/3 3,4° Rapala
Peter Carlsson öring 4,5 Spakenör 75 16.40 23/3 3,4° Rapala
Dan Söderström öring 2,0 Maden - bron 59 13.30 24/3 3,0° Mörrumspinnare (Å)
Reinhold Radzuweit regnbågen 3,2 Bron 65 12.30 25/3 3,1° Fluga
Runo Aronsson öring 2,3 Maden 65 17.30 25/3 3,1° Rapala
Fredrik Evertsson öring 3,1 Nedan bron 65 14.45 26/3 2,5° Fluga
INGEN FISK RAPPORTERAD 27/3. VATTENTEMP 2,7°.
Lennart Edvinsson öring ca 2,0 Ovan kyrkan ca 55 15.00 28/3 5,3° Spinn (Å)
Mrdja Luka öring 5,0 Ekarna 80 17.00 28/3 5,3° Rapala
Anders Olsen öring 3,7 Röret 75 14.15 29/3 5,0° Fluga
Mark Lindgren regnbåge 2,7 Stenbron 62 14.45 29/3 5,0° Fluga
Klaüs-Jürgen Hück öring ca 2,0 Stenbron ca 55 17.30 29/3 5,0° Spinn
Micke Nilsson öring 3,5 Rastplatsen 72 10.00 30/3 5,6° Spinn
Lennart Gunnarsson öring 2,3 Spakenör 59 11.00 30/3 5,6° Rapala
Lennart Gunnarsson öring ca 1,5 Spakenör 53 11.10 30/3 5,6° Rapala (Å)
Micke Nilsson öring 3,3 Maden 69 15.35 30/3 5,6° Spinn
Per Nilsson öring 4,3 Spakenör 76 17.05 30/3 5,6° Rapala
Micke Nilsson öring ca 1,0 Rastplatsen 45 11.00 31/3 5,6° Spinn (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 1/4. VATTENTEMP 6,0°.
Jocke Saltvik öring 1,8 Piltaholmen 55 14.00 2/4 6,4° Rapala
Mrdja Luka öring 5,3 Trädgården 80 15.30 2/4 6,4° Fluga
INGEN FISK RAPPORTERAD 3/4. VATTENTEMP 6,7°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 4/4. VATTENTEMP 6,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 5/4. VATTENTEMP 6,9°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 6/4. VATTENTEMP 6,0°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 7/4. VATTENTEMP 5,2°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 8/4. VATTENTEMP 5,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 9/4. VATTENTEMP 5,5°.
Björn Ahlsson öring 1,8 Maden 56 12.30 10/4 6,1° Toby (N)
INGEN FISK RAPPORTERAD 11/4. VATTENTEMP 6,3°.
Per Nilsson öring 2,9 Spakenör 64 15.30 12/4 6,2° Toby
Håkan Danielsson öring 2,1 Stenbron 60 12.00 13/4 7,4° Spinnare
INGEN FISK RAPPORTERAD 14/4. VATTENTEMP 8,2°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 15/4. VATTENTEMP 8,0°.
Mrdja Luka öring 4,5 Brudhoppet 75 14.00 16/4 6,9° Rapala (N)
INGEN FISK RAPPORTERAD 17/4. VATTENTEMP 6,7°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 18/4. VATTENTEMP 8,8°.
Anders Sundqvist öring 4,6 Brudhoppet 80 16.30 19/4 9,0° Fluga "Cederblad"
Henrik Olsson öring 3,0 Maden 67 18.05 19/4 9,0° Rapala (N)
Henrik Olsson öring 1,7 Ovan dammluckorna 19.15 19/4 9,0° Rapala
Peter Nilsson öring 2,0 Kraftverket 59 10.00 20/4 8,6° Rapala
INGEN FISK RAPPORTERAD 21/4. VATTENTEMP 10,9°.
Björn Ahlsson öring 1,1 Granen 51 9.30 22/4 12,2° Toby (N)
INGEN FISK RAPPORTERAD 23/4. VATTENTEMP 12,1°
INGEN FISK RAPPORTERAD 24/4. VATTENTEMP 12,6°.
Per Nilsson öring 4,8 Ovan fallet 78 15.10 25/4 12,6° Toby
INGEN FISK RAPPORTERAD 26/4. VATTENTEMP 14,1°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 27/4. VATTENTEMP 14,3°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 28/4. VATTENTEMP 12,6°.
Björn Ahlsson öring 2,4 Kölby 62 7.30 29/4 13,5° Toby (N)
Björn Ahlsson öring ca 1,0 Kölby 7.40 29/4 13,5° Toby (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 30/4. VATTENTEMP 12,3°.
Håkan Danielsson öring 2,6 Brudhoppet 65 16.00 1/5 13,2° Spinnare (N)
Mikael Nilsson öring 2,4 Nedan bron 62 18.20 1/5 13,2° Rapala
INGEN FISK RAPPORTERAD 2/5. VATTENTEMP 13,2°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 3/5. VATTENTEMP 13,5°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 4/5. VATTENTEMP 15,2°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 5/5. VATTENTEMP 13,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 6/5. VATTENTEMP 14,1°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 7/5. VATTENTEMP 13,0°.
Klas Kindström regnbåge 2,5 Kölby 61 15.15 8/5 14,6° Rapala (TG)
INGEN FISK RAPPORTERAD   9/5. VATTENTEMP 14,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 10/5. VATTENTEMP 14,6°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 11/5. VATTENTEMP 13,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 12/5. VATTENTEMP 14,5°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 13/5. VATTENTEMP 16,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 14/5. VATTENTEMP 16,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 15/5. VATTENTEMP 16,0°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 16/5. VATTENTEMP 15,9°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 17/5. VATTENTEMP 15,4°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 18/5. VATTENTEMP 14,2°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 19/5. VATTENTEMP 14,3°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 20/5 - 26/5.
Mikael Nilsson öring 2,0 Kölby 57 19.30 27/5 Spinn Toby
Sven Wende öring 8,66 Kupagölen 100 00.30 25/9 11° Bottenmete (Å)
Annette Ripheden öring 3,5 Binga udde 60 8.00 25/9 11° Spinn

 

Denna sida uppdaterad 2005-03-01 19:06

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN