RAPPORT FÖR 2003

(Å) = återsatt                                        

(N) = nystigen                           

 

Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp Redskap
Gustav Jonsson

öring

3,1 Nedan bron 66 5.40

22/3

1,0° Spinn
Mats Karlsson öring ca 2,0 Piltaholmen 58 5.50 22/3 1,0° Rapala
Gustav Jonsson öring 4,5 Trädgården 77 6.00 22/3 1,0° Spinn
Frank Hunold öring 2,5 Brudhoppet 65 6.05 22/3 1,0°
Alvar Evaldsson öring 3,8 Trädgården 75 6.15 22/3 1,0° Spinn
Niclas Elneus öring 2,1 Ovan trädgården 58 6.40 22/3 1,0° Fluga (GP)
Janne Rundberg öring 1,8 Ekarna 56 6.40 22/3 1,0°
Björn Ahlsson öring 5,0

Trädgården

76 7.10 22/3 1,0° Toby
Fredrik Johansson öring 3,3 Trädgården 68 7.15 22/3 1,0° Spinn
F Sandgren öring 3,7 Ovan granen 75 7.30 22/3 1,0° Rapala
Jan Christersson öring ca 2,0 Ekarna ca 60 7.30 22/3 1,0° Fluga (Å)
H Olsson öring 1,7 Granen 57 8.00 22/3 1,0° Spinn
Stefan Kläppe öring 1,6 Ekarna 55 9.00 22/3 1,0° Fluga
Lennart Gunnarsson öring 3,3 Nedan kyrkan 71 10.10 22/3 1,0° Rapala
Dan Söderström öring 2,1 Spakenör 65 10.30 22/3 1,0° Toby
Lennart Gunnarsson öring ca 2,0 Spakenör 65 12.10 22/3 1,0° Rapala (Å)
S Wende öring 1,2 Bäcken 54 12.20 22/3 1,0° Spinn
F Evertsson öring 5,3 Granen 85 12.30 22/3 1,0° Fluga
Frank Hunold öring 5,4 Granen 83 15.58 22/3 1,0° Rapala
Niclas Elneus öring ca 1,2 Ekarna 9.05 23/3 1,3° Fluga (Å)
Klas Kindström öring 1,5 Spakenör 54 9.45 23/3 1,3° Rapala
Tommy Johansson öring 1,9 Trädgården 61 10.30 23/3 1,3° Litet skeddrag
M Luka öring 2,5 Granen 58 16.30 23/3 1,3° Toby
Stefan Kläppe öring 2,3 Granen 58 8.30 24/3 2,8° Fluga
Stefan Kläppe öring 6,5 (foto) Granen 85 10.15 24/3 2,8° Fluga
M Luka öring 2,6 Trädgården 62 16.20 24/3 2,8° Toby
Seppo Lippo öring 1,5 Ekarna 55 16.30 24/3 2,8° Rapala (Å)
Kjell Hermansson öring 2,2 Ekarna 58 9.30 25/3 3,8° Toby
Christian Bengtsson öring 1,3 Kupagölen 52 12.58 25/3 3,8° Samba
F Sandgren öring 2,2 Trädgården 59 12.50 26/3 2,9°
Michael Carlsson öring 1,4 Pumphuset 53 17.05 26/3 2,9° Fluga
M Luka öring 2,1 Kyrkbyn 60 17.40 26/3 2,9° Toby
INGEN FISK RAPPORTERAD 27/3. VATTENTEMP 4,2°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 28/3. VATTENTEMP 4,7°.
Peter Nilsson

öring

ca 1,2

Kraftverket

ca 50

10.30 29/3 4,5° Rapala (Å)
Thomas Jonsson

öring

1,5

Ekarna

55

14.00 29/3 4,5° Vicke
M Luka

öring

2,5

Vid bäcken

60

14.20 29/3 4,5° Fluga
Michael Carlsson

öring

2,8

Pumphuset

63

16.40 29/3 4,5° Fluga
M Luka öring 2,1 Strömmen 61 16.20 30/3 6,0° Fluga
M Luka öring 4,1 Granen 81 17.00 30/3 6,0° Fluga
Arne Svensson öring 4,6 Ovan bron 77 13.30 31/3 5,7° Toby Fat
M Luka öring 3,5 Granen 71 14.30 1/4 5,0° Toby
L Gunnarsson öring 2,6 Granen 60 16.30 1/4 5,0° Rapala
L Gunnarsson öring ca 1,5 Spakenör 56 17.30 1/4 5,0° (Å)
Niklas Nilsson öring 1,3 Ovan ekarna 54 18.10 1/4 5,0° Fluga
Thomas Jonsson öring 3,7 Trädgården 77 14.40 2/4 4,2° Häxan
Runo Aronsson öring 2,2 Maden 61 2/4 4,2° Spinn
Björn Ahlsson bastard 3,0 Nedan kyrkan 65 15.50 2/4 4,2° Toby (N)
Michael Carlsson öring 3,9 Pumphuset 76 17.55 2/4 4,2° Fluga
Arne Svensson öring 3,6 Ovan bron 75 12.30 3/4 4,8° Flakfish
24 g
Runo Aronsson öring 1,6 Maden 55 13.00 3/4 4,8°
M Luka öring ca 1,5 Pumphuset 13.00 3/4 4,8° (Å)
M Luka öring 3,4 Trädgården 76 18.15 3/4 4,8° Fluga
Anders Sundqvist öring ca 2,5 Brudhoppet 65 18.15 3/4 4,8° Fluga (Å)
Robert Johansson öring 1,6 Ekarna 54 11.25 4/4 4,0° Toby
Seppo Lippo öring 4,3 Kupagölen 81 11.30 5/4 3,9° Fluga
Peter Carlsson öring 1,7 Kraftledningen 58 13.40 5/4 3,9° Rapala
Mats Fahlén öring 3,1 Granen 65 13.40 5/4 3,9° Spinn
Dan Söderström öring 3,6 Trädgården 69 10.00 6/4 2,0° Rapala (Å) (N)
Peter Nilsson öring 3,8 Ovan bron 78 16.30 6/4 2,0°
INGEN FISK RAPPORTERAD 7/4.
Thomas Jonsson öring 5,8 Källängen 85 14.40 8/4 Häxan
Per Nilsson öring 3,2 Granen 66 15.30 8/4 Rapala
M Luka öring 3,1 Granen 65 18.30 8/4 Fluga
INGEN FISK RAPPORTERAD 9/4.
Mathias Nemback

öring

ca 1,5 Brudhoppet 18.05 10/4

1,9°

Rapala
Peter Carlsson öring 3,1 Bäcken 72 14.30 11/4 1,9° Rapala
Per Nilsson öring 5,9 Spakenör 84 14.35 11/4 1,9° Rapala
L-O Johansson öring 2,6 Nedan bron 64 14.45 11/4 1,9° Rapala
Kjell-Åke Högberg öring ca 1,5 Ekarna 45 17.00 11/4 1,9° Rapala (Å)
Peter Nilsson öring ca 1,0 Ovan bron 43

9.30

12/4 2,4° Rapala (Å)
Reinhold öring 2,6 Forsen 66 10.00 12/4 2,4° Spinn
Reinhold öring 1,5 Forsen 55 10.15 12/4 2,4° (Å)
Reinhold öring 3,6 Ovan bron 76 10.30 12/4 2,4° Spinn
M Luka öring 5,1 Granen 82 15.30 12/4 2,4° Fluga
Lars Ohlsson öring 1,2 E 22-bron 52 17.00 12/4 2,4° Drag
Bo Nilsson öring ca 4,5 Kurvan ca 75 17.30 12/4 2,4° Fluga TG spec (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 13/4. VATTENTEMP 3,3°.
Johan Dolk öring ca 2,7 Brudhoppet 10.00 14/4 Fluga
M Luka öring ca 4,5 Ovan bron ca 75 18.30 14/4 Fluga (Å)
Anders Cederblad öring ca 4,5 Brudhoppet ca 75 19.30 14/4 (Å)
Thomas Jonsson öring 1,2 Källängen 47 17.30 15/4 6,0° (Å)
Klas Kindström öring 2,2 Nedan bron 61 17.40 15/4 6,0° Fluga TG spec
Henrik Petersson öring 1,7 Nedan fallet 58 20.00 15/4 6,0° Fluga
L-O Johansson öring 3,2 Kraftledningen 70 16.25 16/4 6,8° Rapala
Leo Petrec lax 3,2 Kraftledningen 70 17/4 6,7°
Emil Jeppsson öring 1,5 Ovan fallet 52 18.00 17/4 6,7° Spinn
Lennart Gunnarsson öring 1,8 Maden 54 19.00 17/4 6,7° Rapala
Tomas Gottmo öring 1,5 Växthuset 54 9.30 18/4 7,1° Fluga
Fredrik Johansson öring 2,8 Trädgården 64 7.30 18/4 7,1° Rapala
Michael Lind öring 2,0 E 22 64 10.50 18/4 7,1° Rapala
Christian Bengtsson öring 3,5 Spakenör 71 11.00 18/4 7,1° Samba
Per Nilsson öring 4,6 Kraftledningen 76 13.00 18/4 7,1° Rapala
Michael Lind öring 2,5 Källängen 65 13.30 18/4 7,1° Rapala
Christian Bengtsson öring 4,3 Kyrkhålan 78 18.00 18/4 7,1° Samba
M Luka regnbåge ca 2,5 Kyrkhålan 18.30 18/4 7,1° Rapala (Å)
Stefan Josefsson öring Ovan bron 84 10.00 19/4 7,7° Fluga (Å)
Anders Cederblad öring ca 4,0 Kraftverket ca 65 14.20 19/4 7,7° Fluga (Å)
Tomas Gottmo öring 2,0 Trädgården 60 13.00 20/4 7,4° Fluga
Anders Sundqvist öring ca 3,0 Brudhoppet 65 15.15 21/4 8,0° Fluga (Å)
M Luka öring 2,5 Ovan kraftledningen 66 16.30 22/4 9,7° Fluga
L Gunnarsson öring 4,7 Spakenör 75 18.00 22/4 9,7° Rapala
INGEN FISK RAPPORTERAD 23/4. VATTENTEMP 10°.
Joel Fogby öring 1,3 Nedan bron 53 11.30 24/4 9,9° Toby
Björn Ahlsson öring 5,4 Nedan kyrkan 83 17.00 25/4 8,9° Toby
INGEN FISK RAPPORTERAD. VATTENTEMP 8,1°.
Bosse Nilsson öring ca 0,5 Maden 40 13.30

27/4

8,3° Spinn (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 28/4. VATTENTEMP   9,3°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 29/4. VATTENTEMP   9,6°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 30/4. VATTENTEMP 11,4°.
M Luka öring 4,9 Ovan bron 83 18.30

1/5

11,9° Fluga (N)
INGEN FISK RAPPORTERAD 2/5.
Mikael Nilsson öring 0,5 Ovan bron ca 40 10.35 3/5 12,1° Fluga (Å)
Ulf Sperlinge regnbåge 1,8 Ovan bron 59 12.30 4/5 12,2° Fluga
M Luka öring 3,4 Ovan bron 78 19.00 4/5 12,2° Fluga (N)
INGEN FISK RAPPORTERAD 5/5.
Joel Fogby regnbåge 3,1 Nedan bron 19.00 6/5 Toby
INGEN FISK RAPPORTERAD   7/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD   8/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD   9/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 10/5.
Behzad Kermani öring 0,75 Villorna 14.00 11/5 12,5° Wobbler
INGEN FISK RAPPORTERAD 11/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 12/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 13/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 14/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 15/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 16/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 17/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 18/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 19/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD 20/5.

 

 Denna sida uppdaterades senast 2005-03-01 19:06

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN