RAPPORT FÖR 2004

(Å) = återsatt

(N) = nystigen                        

 

Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp Redskap
Fredrik Sandgren öring ? ca 1,5 Nedan bron ? 6.40 21/2 0,6° Rapala (Å)
Kent Fager öring ? 2,0 Granen 60 6.50 21/2 0,6° Rapala
L-O Johansson öring ? ca 1,5 Nedan bron 55 6.50 21/2 0,6° Rapala (Å)
Andreas Lundin öring ? ca 1,0 Nedan Kölby damm 45 6.50 21/2 0,6° Toby
Jan Rundberg öring 2,5 Ekarna 67 7.05 21/2 0,6° Fluga
Kent Fager öring ? 2,9 Granen 70 7.10 21/2 0,6° Rapala
Fredrik Sandgren regnbåge 2,3 Nedan bron 58 7.10 21/2 0,6° Rapala
Alvar Evaldsson öring 3,250 Granen 65 7.15 21/2 0,6° Spinn
Seppo Lippo öring 3,4 Ovan bron 72 7.15 21/2 0,6° Rapala
Martin Sjöqvist öring ? 1,6 Brudhoppet 53 7.30 21/2 0,6° (Å)
Mrdja Luka öring 3,0 Granen 72 8.00 21/2 0,6° Rapala
Tommy Karlsson öring 1,5 Ekarna ? ? 21/2 0,6° (Å)
Tommy Karlsson öring ? 3,0 Ekarna ? ? 21/2 0,6° (Å)
Dejan M öring 2,750 Brudhoppet 64 8.30 21/2 0,7° Northen King
Dejan M öring 2,0 Brudhoppet 60 8.40 21/2 0,7° Northen King
Johan Fager öring ? 4,2 Granen 77 9.00 21/2 0,6° Rapala
J Thiman öring ? 2,5 Nya bron 70 9.30 21/2 0,6° Rapala
Anders Nilsson öring ? 1,0 Nedan Brudhoppet 45 9.35 21/2 0,6° Rapala
Stefan Östrand öring 2,0 Ekarna 60 10.00 21/2 0,6° Fluga
I Carlsson öring ? 3,850 Ledningen 74 10.15 21/2 0,6° Rapala
Arne Svensson öring 1,8 Ekarna 57 11.00 21/2 0,6° Toby
Sven Wende öring ca 2,0 Ovan bron ? 11.40 21/2 0,6° Rapala
Alvar Evaldsson öring 2,200 Nedan bron 58 11.50 21/2 0,6° Spinn
Peter Nilsson öring 3,0 Källängen 68 16.00 21/2 0,6° Fluga
Nicklas Elneus öring 0,9 Ekarna 8.00 22/2 0,7° Fluga (Å)
G Classon öring 1,8 Ovan bron 58 10.00 22/2 0,7° Spinn
Stefan Östrand öring 4,6 Ekarna 77 11.50 22/2 0,7° Fluga
Michael Carlsson öring 1,5 Ovan ekarna 53 14.30 22/2 0,7° Rapala
Dejan M öring 2,0 Granen ? 23/2 0,8° Skeddrag (Å)
Mattias Svensson öring 1,7 Nya bron 53 23/2 0,8° Toby
INGEN FISK RAPPORTERAD 24/2. VATTENTEMP 0,7°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 25/2. VATTENTEMP 0,7°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 26/2. VATTENTEMP 0,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 27/2. VATTENTEMP 0,8°.
Stefan Andersson öring ca 1,0 Ekarna 12.30 28/2 0,8° Fluga (Å)
Stefan Östrand öring

1,7 Ekarna 55 8.45 29/2 0,9° Fluga
Per Koch-Schmidt öring 3,650 Brudhoppet 74 14.00 1/3 0,9° Skeddrag
L-O Johansson öring

3,9 Granen 74 15.30 1/3 0,9° Rapala
Thomas Jonsson öring

4,0 Trädgården 74 12.43 2/3 0,8° Rapala
Frank Hunold öring

2,150 Maden 65 16.00 3/3 0,8° Northen King
Jakob Törnqvist öring

1,0 Ovan bron 50 16.50 3/3 0,8° Glödhäck spec JP (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 4/3. VATTENTEMP 0,8°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 5/3. VATTENTEMP 0,8°.
Mrdja Luka öring 2,0 Ovan bäcken 60 14.30 6/3 0,8° Fluga
Ronny Fredriksson öring 1,5 Ekarna 55 15.45 7/3 0,9° Fluga
INGEN FISK RAPPORTERAD   8/3. VATTENTEMP 0,9°.
INGEN FISK RAPPORTERAD   9/3. VATTENTEMP 0,9°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 10/3. VATTENTEMP 0,9°.
Mrdja Luka

öring

2,0

Maden

56

15.00

11/3

0,9°

Rapala
L-O Johansson

öring

1,8

Trädgården

57

16.55

11/3

0,9°

Rapala
Mattias Blomqvist

öring

3,0

Granen

67

11.00

12/3

0,9°

Fluga
Mrdja Luka

öring

4,0

Trädgården

76

14.00

12/3

0,9°

Rapala
INGEN FISK RAPPORTERAD 13/3. VATTENTEMP 1,0°.
Niklas Mörnerud

öring

3,5

Kyrkhålan

ca 70

15.15 14/3 1,4° Spinn (Å)
Magnus Karlsson

öring

2,0

Nya bron

60

12.15 16/3 3,0° Rapala
Mrdja Luka

öring

5,4

Brudhoppet

83

14.00 16/3 3,0° Rapala
Runo Aronsson

öring

2,2

Brudhoppet

58

15.15 16/3 3,0° Rapala
Björn Ahlsson

öring

3,0

Nedan kyrkan

67

15.30 16/3 3,0° Toby
Peter Carlsson

öring

1,7

Brudhoppet

56

16.15 16/3 3,0° Rapala
Per Nilsson

öring

3,2

Brudhoppet

69

16.50 16/3 3,0° Rapala
Mrdja Luka

öring

ca 1,5

Brudhoppet 17.00 16/3 3,0° Rapala (Å)
Sven Haglund

öring

?

Brudhoppet

52

6.15 17/3 5,2° Rapala (Å)
Sven Wende

öring

2,620

Maden

68

8.20 17/3 5,2° Rapala (Å)
Sven Wende

öring

ca 2,0

Maden

9.00 17/3 5,2° Rapala (Å)
Alvar Evaldsson

öring

2,850

Brudhoppet

56

9.30 17/3 5,2° Rapala
Sven Wende

öring

ca 2,0

Maden 9.30 17/3 5,2° Rapala (Å)
Sven Wende

öring

ca 1,5

Maden 9.40 17/3 5,2° Rapala (Å)
Göran Classon

öring

2,2

Granen

60

17/3 5,2° Rapala
Steukenthaler

öring

1,2

Maden

50

14.00 17/3 5,2° Falkfisk
Steukenthaler

öring

1,5

Maden

53

16.30 17/3 5,2° Falkfisk
Sven Wende

öring

2,0

Kupagölen

60

16.50 17/3 5,2° Rapala
Lennart Gunnarsson

öring

3,0

Ovan Bingafallet

65

17.15 17/3 5,2°
Sven Haglund

öring

2,740

Brudhoppet

64

6.00 18/3 5,2°
Arne Svensson

öring

1,4

Brudhoppet

54

14.20 18/3 5,2° Toby
Göran Classon

öring

3,7

Brudhoppet

73

12.00 19/3 4,6° Spinn
Kim Hagström

öring

1,8

Kupagölen

56

10.00 20/3 4,9° Löja
Mrdja Luka

öring

6,1 Brudhoppet

87

12.45 20/3 4,9° Rapala
Lennart Gunnarsson

öring

5,4 Ovan kyrkhålan

83

15.30 20/3 4,9° Rapala
Lennart Gunnarsson

öring

ca 2,0 Nedan kyrkan

ca 55

15.50 20/3 4,9° Rapala (Å)
Stefan Andersson

öring

2,0 Ekarna 7.55 21/3 5,2° Fluga (Å)
Peter Carlsson

öring

1,2 Ovan bäcken

52

14.00 21/3 5,2° Rapala (Å)
Mrdja Luka

öring

4,5 Kyrkhålan

80

14.30 21/3 5,2° Skeddrag
Mikael Nilsson

öring

1,4 Nedan Brudhoppet

54

17.20 21/3 5,2° Spinn
Lennart Gunnarsson

öring

3,5 Ovan Bingafallet

71

17.35 21/3 5,2° Rapala
Anders Nilsson

öring

2,5 Ovan Bingafallet

66

18.00 21/3 5,2° Rapala
Per Koch-Schmidt

öring

ca 1,0 Brudhoppet

8.40 22/3 4,1° Rapala (Å)
Per Nilsson

regnbåge

2,12 Nedan stenbron

54

13.10 23/3 4,1° Rapala
Mikael Nilsson

öring

1,5 Maden

57

17.50 23/3 4,1° Spinn
J Carlsson öring

1,2 Maden ca 45 10.30 24/3 3,8° Rapala (Å)
J Carlsson öring

5,75 Granen 79 11.50 24/3 3,8° Skeddrag (N)
INGEN FISK RAPPORTERAD 25/3 VATTENTEMP 3,0°
INGEN FISK RAPPORTERAD 26/3 VATTENTEMP 2,7°
L-O Johansson

öring

Uppströms E22:an

52

9.45

27/3

2,2°

Rapala (Å)
Per-Erik Israelsson

öring

3,0

Trädgården

67

9.45

27/3

2,2°

Rapala
Mrdja Luka

öring

3,3

Trädgården

68

12.00

28/3

3,0°

Fluga
Mikael Nilsson

öring

2,8

Maden

63

19.45

29/3

4,0°

Toby
Göran Classon

öring

2,3

Maden

65

30/3

5,1°

Stefan Andersson

öring

Ekarna

55

15.15

31/3

5,8°

Fluga (Å)
Anders Klevsand öring 3,1 Ovan Bingafallet 70 8.00 1/4 5,8° Spinn
Mrdja Luka öring 2,6 Brudhoppet 68 19.00 1/4 5,8° Fluga
INGEN FISK RAPPORTERAD 2/4.VATTENTEMP 5,2°.
Ulf Sperlinge öring Ekarna 62 3/4 4,8° Fluga (Å)
Susanne Andersson

öring

2,3

Uppströms nya bron

62

13.40

4/4

5,2°

Wobbler
Susanne Andersson öring 3,3 Villorna 67 18.40 5/4 6,1° Wobbler
Mrdja Luka öring 3,5 Ovan ekarna 71 6.30 6/4 5,8° Fluga
Behzad Kermani öring 2,2 Pumphuset 61 6/4 6,5° Rapala
Behzad Kermani öring 1,8 Granen 59 11.00 7/4 6,5° Rapala
Mrdja Luka öring 5,0 Trädgården 80 20.00 7/4 6,5° Fluga (N)
INGEN FISK RAPPORTERAD   8/4. VATTENTEMP 7,1°.
INGEN FISK RAPPORTERAD   9/4 VATTENTEMP 6,9°
INGEN FISK RAPPORTERAD 10/4 VATTENTEMP 8,0°
Stig Wikström öring 1,8 Brudhoppet 58 10.45 11/4 7,3° Rapala
Peter Carlsson öring 1,9 Nedan Brudhoppet 58 13.30 12/4 7,9° Rapala
Susanne Andersson öring 2,1 Nedanför villorna 59 19.00 13/4 8,2° Wobbler
Dan Dellerfjord öring 1,5 Kraftledningen 7.20 14/4 8,2° Rapala (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 15/4. VATTENTEMP 9,4°.
Dan Dellerfjord öring 4,35 Kyrkhålan 76 8.00 16/4 9,4° Rapala
Dan Dellerfjord öring 3,2 Spakenör 68 9.00 16/4 9,4° Rapala
Dan Dellerfjord öring 2,0 Nedan bron 6.30 17/4 8,7° Rapala(Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 18/4. VATTENTEMP 10,0°.
INGEN FISK RAPPORTERAD 19/4. VATTENTEMP 10,3°.
Jim Carlsson

öring

3,225

Mynningen

72

9.00

20/4

10,3°

Löja
Sven Wende öring 5,340 Kyrkhålan 79 19.30 5/9 17,1° Spinnare

 

Denna sida uppdaterades senast 2005-03-01 19:06

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN