RAPPORT FÖR 2005

(Å) = återsatt

(N) = nystigen                        

 

 
Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp Redskap
Michael Carlsson

öring

1,5

Ekarna

52 06.15 25/3 2,0° Spinn
Dan Dellerfjord

öring

1,5

Brudhoppet

60 06.30 25/3 2,0° Spinnfluga(Å)
Dan Dellerfjord

öring

3,4

Brudhoppet

70 06.45 25/3 2,0° Spinnfluga
Fredrik Mangotsson

öring

2,45

Brudhoppet

65 07.45 25/3 2,0° Spinnfluga
Peter Carlsson

öring

1,7

Ekarna

57 07.15 25/3 2,0° Spinnfluga
Martin Nilsson

öring

2,3

Brudhoppet

66 08.00 25/3 2,0° Rapala
Tommy Karlsson

öring

5,8

Brudhoppet

88 08.00 25/3 2,0° Spinn
David Malmgren

öring

Ovan bron

47 08.20 25/3 2,0° Fluga (Å)
Stefan Andersson

öring

S-böjen

68 08.45 25/3 2,0° Fluga (Å)
Stefan Andersson

öring

4,8

Björkarna

78 08.55 25/3 2,0° Fluga
Peter Carlsson

öring

3,9

S-böjen

74 09.15 25/3 2,0° Spinnfluga
Jim Carlsson

öring

0,7

Strömmen

10.30 25/3 2,0° Fluga (Å)
L-O Johansson

öring

Nedan bron

60 11.20 25/3 2,0° Rapala (Å)
Michael Carlsson

öring

2,2

Källängen

62 11.30 25/3 2,0° Fluga (Å)
Dan Dellerfjord

öring

2,0

Spakenör

60 11.30 25/3 2,0° Spinnfluga (Å)
David Malmgren

öring

Nedan bron

56 12.10 25/3 2,0° Fluga (Å)
Peter Nilsson

öring

3,1

Kölby

68 13.20 25/3 2,0°

Fluga

Jim Carlsson

öring

ca 1,4

Brudhoppet

53 17.00 25/3 2,0° Fluga ((Å)
Mrdja Luka

öring

Brudhoppet

49 17.45 25/3 2,0° Fluga (Å)
Erik Sandell

öring

1,0

Brudhoppet

50 06.30 26/3 2,4° Spinnfluga (Å)
Fredrik Mangotsson

öring

1,5

Brudhoppet

ca 60 08.20 26/3 2,4° Rapala (Å)
Henrik Olsson

öring

2,4

Ovan pumphuset

61 12.15 26/3 2,4° Spinnfluga
Tommy Johansson

öring

2,0

Brudhoppet

61 13.30 26/3 2,4° Spinnfluga
Seppo Lippo

öring

3,200 Ovan granhålan 68 14.30 27/3 2,9° Spinnfluga
Jim Carlsson

öring

2,7 Brudhoppet 66 14.45 27/3 2,9° Spinnfluga
Frank Hunold

öring

1,7 Brudhoppet 62 16.00 27/3 2,9° N.K
Mikael Nilsson

öring

1,550 Brudhoppet 59 16.30 27/3 2,9° Samba
Michael Carlsson öring ca 1,3 Källängen 53 27/3 2,9° Spinnfluga (Å)
Joakim Thiman öring 2,3 Stenbron 64 18.20 27/3 2,9° Rapala
Johan Kling öring 5,700 Stenbron 84 18.40 27/3 2,9° Rapala
Mikael Nilsson öring 3,700 Brudhoppet 73,5 09.00 28/3 3,3° Spinnfluga
Michael Carlsson öring 4,4 Källängen 78 12.15 28/3 3,3° Spinnfluga
Michael Carlsson öring 3,0 Källängen 71 13.15 28/3 3,3° Spinnfluga
Peter Carlsson öring 1,7 Ekarna 57 14.15 28/3 3,3° Spinnfluga (Å)
Peter Karlsson öring Ovan bron 84 15.00 28/3 3,3° Fluga (Å)
Patrik Aronsson öring 6,2 Kyrkhålan 86 17.10 28/3 3,3° Rapala
Patrik Aronsson öring ca 1,3 Kyrkhålan 17.15 28/3 3,3° Rapala (Å)
Jacob Törnqvist öring ca 5,2 Ovan granen 77 18.10 28/3 3,3° Fluga Tonåringen (Å)
Sven Wende öring 2,6 Ovan pumphuset 56 19.00 28/3 3,4° Fluga
Jesper Thiman öring 3,8 Nedan bron 68 12.10 29/3 3,4° Rapala
Johan Kling öring 0,7 Nedan bron 45 12.30 29/3 3,4° Rapala (Å)
Dan Polteg öring 5,2 Nedan bron 83 13.10 29/3 3,4° Rapala
Mrdja Luka öring 3,0 Ekarna 63 13.30 29/3 3,4° Fluga
Per Nilsson öring 1,6 Ovan granen 55 13.40 29/3 3,4° Rapala
Niklas Lindström öring 3,0 Nedan bron 65 13.45 29/3 3,4° Vikke
Jim Carlsson öring 1,6 Ekarna 55 14.00 29/3 3,4° Fluga
Michael Carlsson öring 1,7 Källängen 56 18.40 29/3 3,4° Spinnfluga (Å)
Michael Carlsson öring 1,5 Ekarna 53 19.40 29/3 3,4° Spinnfluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD 30/3.

Affe Henriksson

öring

1,0

Nedan bron

55

12.00

31/3

3,4°

Rapala
Stefan Andersson

öring

Björkarna

70

13.30

31/3

3,4°

Fluga /Å)
Mikael Månsson

öring

3,8

Maden södra sidan

75

14.30

31/3

3,4°

Rapala
Dan Dellerfjord

öring

4,1

Nedan bron

80

15.15

31/3

3,4°

Spinnfluga
Affe Henriksson

öring

3,9

Nedan bron

78

15.40

31/3

3,4°

Rapala
Dan Dellerfjord

öring

3,0

Kraftledningen

70

16.10

31/3

3,4°

Spinnfluga (Å)
Peter Carlsson

öring

1,4

Källängen

70

16.35

31/3

3,4°

Spinnfluga (Å)
Sven Wende

öring

3,520

Maden

76

19.30

31/3

3,4°

Rapala
B-O Andersson

öring

3,0

Brudhoppet

85

10.30

1/4

3,8°

Gladsax
Fredrik Mangotsson

öring

5,48

Granen

81,5

11.00

1/4

3,8°

Spinnfluga
Fredrik Mangotsson

öring

4,77

Nedan granen

78

12.00

1/4

3,8°

Spinnfluga
Tommy Karlsson

öring

ca 1,5

Fallet

14.00

1/4

3,8°

(N) (Å)
Affe Henriksson

öring

2,0

Brudhoppet

64

14.30

1/4

3,8°

Rapala
Tommy Karlsson

öring

1,5

Maden

15.00

1/4

3,8°

(Å)
Tommy Karlsson

öring

1,5

Källängen

15.30

1/4

3,8°

(Å)
Tommy Karlsson

öring

3,0

Ekarna

16.00

1/4

3,8°

(Å)
Tommy Karlsson

öring

2,0

Ekarna

16.30

1/4

3,8°

(Å)
Christian Bengtsson

öring

4,4

Trädgården

76

17.30

1/4

3,8°

Samba
Seppo Lippo

öring

2,900

Ovan granen

73

16.30

1/4

3,8°

Spinnfluga
Michael Carlsson

öring

1,8

Diket

57

16.45

1/4

3,8°

Spinnfluga
Erik Sandell

öring

3,7

Brudhoppet

70

18.20

1/4

3,8°

Rapala
Erik Sandell

öring

3,080

Brudhoppet

69

19.10

1/4

3,8°

Rapala
Jim Carlsson

öring

ca 1,2

Diket

50

18.00

1/4

3,8°

Spinnfluga (Å)
P-E Israelsson

öring

2,1

Trädgården

60

08.20

2/4

4,8°

Rapala (N)
Sven Wende

öring

2,0

Maden

09.20

2/4

4,8°

Rapala (Å)
Stefan Andersson

öring

Ekarna

55

09.15

3/4

6,5°

Fluga (Å)
Patrik Aronsson

öring

1,8

Maden

58

15.50

3/4

6,5°

Rapala
Christer Sjögren

öring

5,3

Nedan bron

84

16.15

3/4

6,5°

Rapala
Per Ohlson

öring

Nedan bron

44

09.01

4/4

7,2°

Rapala
Jim Carlsson

öring

4,6

Nedan bron

78

10.30

4/4

7,2°

Fluga
Per Ohlson

öring

5,0

Trädgården

77

13.40

4/4

7,2°

Fluga
Dan Dellerfjord

öring

4,38

Ovan granen

76

16.45

4/4

7,2°

Rapala

INGEN FISK RAPPORTERAD 5/4. VATTENTEMP 7,2°.

Rickard Johansson

öring

1,8

Ovan bron

55

12.05

6/4

8,5°

Snapps drag
INGEN FISK RAPPORTERAD 7/4. VATTENTEMP 9,1°.
Mrdja Luka öring 3,9 Ovan Brudhoppet 74 19.00 8/4 9,1° Fluga

Peter West

öring 1,3 Granen 51 13.45 9/4 9,1° Slända (N)(Å)

Michael Carlsson

öring 3,3 Kraftledningen 71 16.10 9/4 9,1° Fluga

Peter Carlsson

öring 4,9 Källängen 81 16.30 9/4 9,1° Rapala

Michael Carlsson

öring Ekarna 50 17.45 9/4 9,1° Fluga (Å)

Tommy Johansson

öring 1,6 Ekarna 58 08.00 10/4 8,6° Rapala

Ola Sennefjord

öring 1,5 Ovan bron 51 11.45 10/4 8,6° Rapala (Å)

Michael Carlsson

öring 4,2 Pumphuset 75 17.30 10/4 8,6° Fluga
Mrdja Luka öring 4,0 Pumphuset 75 14.30 11/4 9,1° Fluga

Bo Johansson

öring 2,5 Mynningen 69 15.00 11/4 9,1° Rapala
öring 1,5 Brudhoppet 54 08.30 12/4 Toby

Michael Carlsson

öring 3,9 Kraftledningen 78 16.15 13/4 11,1°

Stefan Kläppe

öring Brudhoppet 58 14.30 14/4 12,1° Fluga (Å)

Stefan Kläppe

öring Brudhoppet 50 14.50 14/4 12,1° Fluga
blank (Å)

Stefan Kläppe

öring Brudhoppet 25 14.50 14/4 12,1° Fluga
blank (Å)
Mrdja Luka öring 19.00 14/4 12,1° (Å)

Ulf Sperlinge

öring ca 3 Ekarna ca 70 08.00 15/4 12,4° Fluga (Å)

Peter Carlsson

öring 3,0 Källängen 70 16.30 15/4 12,4° Rapala

Stefan Josefsson

öring Källängen 45 08.20 16/4 13,0° Fluga
blank (Å)

Ola Sennefjord

öring Kanalen 45 09.00 16/4 13,0° Fluga
blank (Å)

Henrik Olsson

öring 3,4 Kölbydammen 70 13.30 17/4 12,5° Rapala

Stefan Kläppe

öring Ovan bron 58 16.15 18/4 Fluga
blank (Å)

Stefan Kläppe

öring Ekarna 45 19.15 20/4 Fluga
blank (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 21/4.
INGEN FISK RAPPORTERAD 22/4.
INGEN FISK RAPPORTERAD 23/4.
INGEN FISK RAPPORTERAD 24/4.

Stefan Kläppe

öring 1,6 Källängen 55 13.20 25/4 9,5° Fluga
blank
INGEN FISK RAPPORTERAD 26/4.
INGEN FISK RAPPORTERAD 27/4.

Bengt Kläppe

öring Brudhoppet 50 15.00 28/4 Fluga
blank (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 29/4.
INGEN FISK RAPPORTERAD 30/4.
INGEN FISK RAPPORTERAD  1/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD  2/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD  3/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD  4/5.
INGEN FISK RAPPORTERAD  5/5.
Mrdja Luka regnbåge ca 3,5 19.00 6/5 Fluga (Å)

 

Denna sida uppdaterades senast 2005-05-22 21:54

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN