RAPPORT FÖR 2007

(Å) = återsatt

(N) = nystigen                        

 
Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp Redskap
Fredrik Sandgren öring ca 1,5 Brudhoppet 7.20 24/2 Spinn (Å)
Frank Hunold öring 2,3 Brudhoppet 62 7.30 24/2 Rapala
Peter Karlsson öring Källängen 7.30 24/2 Rapala (Å)
Peter Karlsson öring Källängen 7.30 24/2 Rapala (Å)
Peter Karlsson öring Källängen 7.50 24/2 Rapala (Å)
Sven Wende öring ca 1,0 Granen 8.00 24/2 Rapala (Å)
Gusten Johansson öring 3,470 Ekarna 71 9.00 24/2 Rapala (Å)
Håkan Lundin öring 2,0 Uppströms ekarna 10.20 24/2 Rapala (Å)
Håkan Lundin öring 3,4 Uppströms ekarna 10.40 24/2 Rapala (Å)
Arne Svensson regnbåge 2,1 Ovan bron 55 11.00 24/2 Toby
Sven Wende öring 1,840 Kraftverket 13.00 24/2 Rapala (Å)
Tomas Abrahamsson öring 1,8 Ovan bron 55 13.10 24/2 Spinn Vibrax
Jacob Törnqvist öring Mittströmmen 50 13.20 24/2 Fluga
Bo Johansson öring ca 1,0 15.22 24/2 Spinnfluga
M Luka öring 2,0 Trädgården 55 15.45 24/2 Rapala
Mikael Månsson öring 3,3 Brudhoppet 7.00 25/2 Rapala
Ola Sennefiord öring 1,8 Ovan bron 58 8.20 25/2 Rapala
Dejan öring 1,5 Brudhoppet 8.45 25/2 Northen King (Å)
L-O Johansson öring Nedan bron 47 13.05 25/2 Rapala (N) (Å)
Fredrik Sandgren öring 1,4 Källängen 54 9.00 26/2 0,1° Rapala
Patrik Aronsson öring 4,4 Källängen 77 9.50 26/2 0,1° Rapala
Johan Fager öring 2,0 Ekarna 12.00 26/2 0,1° Rapala (Å)
Lennart Gunnarsson öring 4,1 Brudhoppet 71 14.00 26/2 0,1° Rapala
Lennart Gunnarsson öring 3,1 Ovan Brudhoppet 60 15.00 26/2 0,1° Rapala
Fredrik Sandgren öring 2,9 Brudhoppet 68 7.45 27/2 0,3° Rapala
Fredrik Sandgren öring ca 1,5 Ekarna 53 8.30 27/2 0,3° Rapala (Å)
Patrik Aronsson öring 4,5 Trädgården 78 13.05 27/2 0,3° Wobbler
Per Ohlson öring 3,2 Ekarna 71 7.40 28/2 0,3° Fluga
Lennart Gunnarsson öring 2,6 Brudhoppet 65 16.30 28/2 0,3° Rapala
Per Ohlson öring ca 1,0 Ekarna 50 12.00 1/3 0,3° Fluga (Å)
Ola Sennefjord öring Nedan bron ca 75 12.45 1/3 0,3° Rapala (Å)
Patrik Aronsson öring 1,9 Maden 61 10.10 2/3 0,7° Wobbler
Patrik Aronsson öring ca 0,5 Trädgården ca 40 9.40 3/3 0,7° Wobbler (Å)
Peter Nilsson öring 2,2 Kraftverket 62 10.00 3/3 0,7° Rapala
Peter Nilsson öring 1,5 S-böjen 53 10.35 3/3 0,7° Rapala
Jimmy Karlsson öring 1,3 53 10.53 3/3 0,7° Rapala (Å)
Niklas Lindström öring 1,8 Brudhoppet 58 13.00 3/3 0,7 Rapala
Patrik Aronsson öring 2,3 Maden 63 15.45 3/3 0,7° Wobbler
Patrik Aronsson öring 2,6 Trädgården 64 8.45 4/3 0,9° Wobbler
Peter Karlsson öring Ekarna 67 16.00 4/3 °0,9 Fluga (Å)
Fredrik Sandgren öring ca 1,0 Kraftledningen ca 50 8.30 5/3 0,9° Rapala (N) (Å)
Fredrik Sandgren öring 2,1 Villorna 60 9.00 5/3 0,9° Rapala (N)
Fredrik Sandgren öring 2,8 Maden 67 10.00 5/3 0,9° Rapala
Peter Karlsson öring Ovan pumphuset 46 11.15 6/3 1,6° Spinn (N) (Å)
Runo Aronsson öring 1,8 Maden 56 13.30 6/3 1,6° Wobbler
Michael Carlsson öring 1,9 Ekarna 62 12.05 7/3 2,3° Spinnfluga
Niklas Lindström öring 2,1 Brudhoppet 65 13.10 7/3 2,3° Rapala
INGEN FISK RAPPORTERAD 8/3.
INGEN FISK RAPPORTERAD 9/3.

Peter Carlsson

öring 3,2

Nedan brudhoppet

68 14.40 10/3 3,0° Dagisfluga
INGEN FISK RAPPORTERAD 11/3.
INGEN FISK RAPPORTERAD 12/3.

Bengt-Olof Andersson

öring 1,6

Källängen

57 14.00 13/3 5,6° Spinnfluga

Anders Elfström

öring ca 3,0

Ekarna

11.30 14/3 5,2°

Fluga

Michael Carlsson

öring 2,1

Ekarna

64 16.00 14/3 5,2° Spinnfluga
Nicklas Staag öring 0,7

Nedan bron

35 11.00 15/3 6,5°

Fluga (Å) (N)

Arne Svensson öring 2,0 Brudhoppet 58 13.00 15/3 6,5°

Toby

Nicklas Staag öring 1,2 Nedan bron 52 13.00 15/3 6,5° Fluga (N)
Mrdja Luka öring 1,6 Trädgården 52 17.50 15/3 6,5° Spinnfluga (N)
Dennis Järgren öring 2,3 Brudhoppet 64 12.30 16/3 6,5° Rapala
Peter Carlsson öring 5,0 S-Böjen 81 15.30 16/3 6,5° Spinnfluga
Patrik Aronsson öring 1,7 Maden 59 17.05 16/3 6,5° Wobbler

Mrdja Luka

öring 5,6

Brudhoppet

88 18.20 16/3 6,5°

Spinnfluga

Niklas ohlsson

öring 2,0

Brudhoppet

55 13.00 17/3 6,5°

Spinn

Peter Karlsson

öring

Ovan trädgården

64 13.45 18/3 6,5°

Fluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD 19/3.

Arne Svensson

öring 1,5

Ovan bron

55 14.45 20/3 5,5°

Toby

INGEN FISK RAPPORTERAD 21/3.
INGEN FISK RAPPORTERAD 22/3.
INGEN FISK RAPPORTERAD 23/3.
INGEN FISK RAPPORTERAD 24/3.

Nicklas Staag

öring 5,1

Maden

80 14.30 25/3 5,0°

Fluga (Å)

 Peter Carlsson

öring 3,7

Källängen

75 15.45 25/3 5,0° Spinnfluga

Runo Aronsson

öring 3,1

Maden

71 16.10 26/3 5,5

Toby

Runo Aronsson

öring 2,0

Maden

55 18.20 26/3 5,5

Rapala (N)

INGEN FISK RAPPORTERAD 27/3.

Mats Nilsson

öring ca 2,0

Maden

57 14.30 28/3 6,0°

Fluga (Å)

Mrdja Luka

öring ca 0,5

Villorna

18.00 28/3 6,0°

(Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD 29/3.
INGEN FISK RAPPORTERAD 30/3.
INGEN FISK RAPPORTERAD 31/3.
Mats Nilsson öring ca 4,0

Maden

75 16.00 1/4 6,5°

Fluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD 2/4.
INGEN FISK RAPPORTERAD 3/4.
INGEN FISK RAPPORTERAD 4/4.

Thomas Abrahamsson

öring 1,8

Brudhoppet

56 17.50 5/4 7,5°

Gladsax

Stefan Josefsson

öring

Bron

75 14.30 6/4 7,5

Fluga (Å)

E Möller

öring 1,5

Maden

52 14.00 7/4 7,5

Gladsax

Martin Kelland

öring

Brudhoppet

70 15.30 7/4 7,5

Wobbler

Samuel

öring 1,3 50 13.30 7/6 20°

Drag

Samuel

öring 2,3 58 13.00 17/6 19,2°

Drag

Samuel

öring 1,4 60 17/6 19,2°

Drag

Casper K

öring 1,4

Källängen

49 11.30 10/9

Spinn (Å)

Casper K

öring 1,25

Källängen

46 12.40 10/9 15°

Spinn (Å)

Stefan

öring ca 2,5

Ekarna

63 9.00 26/9 14,8°

Fluga (Å)

Denna sida uppdaterad 2007-09-26 18:41

TILLBAKA TILL STARTSIDAN