RAPPORT FÖR 2008

(Å) = återsatt

(N) = nystigen      

Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp Redskap
Marcus Karlsson öring ca 1,2 Nedan kraftverket 55 07.25 16/2 2,3° Rapala (Å)
Joakim Thiman öring 4,0 Pumphuset 70 07.30 16/2 2,3° Gladsax
Jan-Olof Rosenqvist öring 4,6 Nedan bron 81 08.40 16/2 2,3° Rapala
Jacob Törnqvist öring 3,780 Ovan bron 64 08.40 16/2 2,3° Fluga KHK 13 (N) (Å)
Jacob Törnqvist öring 3,2 Mittströmmen 62 09.40 16/2 2,3° Fluga Sill special (N) (Å)
Peter Karlsson öring ca 1,8 Källängen 58 10.40 16/2 2,3° Fluga (Å)
Håkan Lundin öring ca 1,0 Ovan bron 40 12.00 16/2 2,3° Rapala (N) (Å)
Jesper Thiman öring 6,1 Ovan bron 82 12.50 16/2 2,3° Tormentor
Peter Karlsson öring ca 2,5 Bäcken 60 15.10 16/2 2,3° Fluga (Å)
Peter Karlsson öring ca 1,2 Källängen 55 08.20 17/2 2,2° Fluga (Å)
Andreas Lundin öring 3,4 Ovan bron 73 08.30 17/2 2,2° Spinn
Pelle Klippinge öring 2.0 Källängen 62 09.00 17/2 2,2° Fluga (Å)
Christer Erlandsson öring
(foto)
3,0 Ovan bron 60 09.00 17/2 2,2° Fluga
Tommy Karlsson öring 1,5 Ovan bron 50 11.00 17/2 2,2° Spinn
Tommy Karlsson öring 1,0 Ovan bron 50 11.15 17/2 2,2° Spinn
Christer Erlandsson öring ca 3,5 Källängen 77 11.40 17/2 2,2° Fluga (Å)
Peter Nilsson öring ca 1,0 Ovan ekarna 50 14.30 17/2 2,2° Rapala (Å)
Mattias Svensson öring 1,8 Ovan
E22-bron
15.30 18/2 3,3° Rapala (Å)
Mats Nilsson öring Ovan bron 48 17.00 18/2 3,3° Fluga (Å)
Robert Larsson öring ca 1,0 Nedan bron 48 11.40 19/2 3,8° Tormentor (Å)
Robert Larsson regnbåge 4,0 Ovan bron 72 11.55 19/2 3,8 Tormentor
B-o Andersson öring 2,2 Källängen 62 13.30 19/2 3,8° Spinnfluga GP
Peter Karlsson öring 1,8 Brudhoppet 59 11.30 20/2 4,2° Spinn (Å)
Patrik Aronsson öring 3,1 Trädgården 67 13.00 20/2 4,2 Spinn
Michael Carlsson öring 1,2 Diket 55 20/2 4,2° Spinnfluga (Å)
Peter Karlsson öring 1,0 Nedan bron 46 16.20 20/2 4,2° Spinn (N) (Å)
Peter Karlsson öring 2,5 Trädgården 64 16.45 20/2 4,2° Spinn (Å)
Mats Nilsson öring Källängen 60 17.00 21/2 4,1° Fluga (Å)
Lennart Gunnarsson öring ca 2,0 Spakenör 55 11.00 22/2 5,5° (Å)
Lennart Gunnarsson öring 4,6 Nedan bron 72 12.00 22/2 5,5° Rapala
Robert Larsson öring 6,5 Nedan bron 85 14.50 22/2 5,5° Rapala
Christer Erlandsson öring Mittströmmen 45 08.30 23/2 5,9° Fluga (N) (Å)
Daniel Sandell öring Källängen 50 10.00 23/2 5,9° Fluga (Å)
Peter Nilsson öring ca 1,5 Källängen 54 12.20 23/2 5,9 Rapala (Å)
Daniel Sandell öring Källängen 45 15.30 23/2 5,9° Fluga (Å)
Peter Karlsson öring Bäcken ca 40 15.50 23/2 5,9 Fluga (Å)
Peter Nilsson öring ca 1,0 Källängen 48 16.00 23/2 5,9 Rapala (Å)
Peter Karlsson öring Bäcken ca 40 16.20 23/2 5,9° Fluga (Å)
Niklas Lindström öring 2,0 Brudhoppet 60 13.45 24/2 6,5° Rapala
Robert Larsson öring 1,0 Nedan fallet 50 14.05 24/2 6,5° Tormentor (Å)
Peter Carlsson öring 3,0 Källängen 70 14.45 24/2 6,5° Rapala
Peter Carlsson öring 1,5 Källängen 55 15.45 24/2 6,5° Rapala (Å)
Mrdja Luka öring Källängen 11.00 25/2 6,9° Rapala (Å)
Robert Larsson öring 1,5 Nedan fallet 55 9.00 26/2 7,0° Tormentor
Niclas Korch öring 2,0 Brudhoppet 64 11.15 26/2 7,0° Lillöring
Nutt Blomqvist öring ca 2,0 Ekarna 08.30 27/2 7,1° Rapala (Å)

 INGEN FISK RAPPORTERAD 28/2. Vattentemp 6,8°

Dan Söderström regnbåge 6,0 Ovan bron 76 11.15 29/2 6,3° Spinn (Å)
Dan Söderström öring Maden 77 11.45 29/2 6,3° Toby (Å)
Johan Dolk regnbåge (foto) 5,7 Ovan bron 77 15.00 29/2 6,3° Fluga
Joakim Thiman öring 2,0 Nedan bron 61 16.30 29/2 6,3° Toby (N)

 

Stefan Kläppe öring Källängen 55 8.30 1/3 6,5° Fluga (Å)
Nicklas Staag öring 2,0 Maden 12.00 1/3 6,5° Fluga (Å)
Peter Karlsson öring Källängen  ca 55 16.15 1/3 6,5° Fluga (Å)
Ola Sennefjord öring Nedan bron ca 60 07.50 2/3 6,2° Spinn (Å)
Peter Nilsson öring 2,3 Brudhoppet 62 14.50 2/3 6,2° Rapala
Sven Wende öring ca 2,0 Ekarna 15.20 3/3 5,9° Rapala (Å)

 INGEN FISK RAPPORTERAD 4/3. Vattentemp 5,2°
INGEN FISK RAPPORTERAD 5/3. Vattentemp 3,9°
INGEN FISK RAPPORTERAD 6/3. Vattentemp 4,3.
INGEN FISK RAPPORTERAD 7/3. Vattentemp 4,1°

Jonas Karlsson öring 1,0 Källängen 50 8/3 5,5° Spinn (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD   9/3. Vattentemp 6,1°
INGEN FISK RAPPORTERAD 10/3. Vattentemp 7,1°
INGEN FISK RAPPORTERAD 11/3. Vattentemp 7,3°
INGEN FISK RAPPORTERAD 12/3. Vattentemp 7,0°
INGEN FISK RAPPORTERAD 13/3. Vattentemp 6,8°
INGEN FISK RAPPORTERAD 14/3. Vattentemp 6,7°

Peter Nilsson öring 3,9 Brudhoppet 69 16.00 15/3 6,5° Rapala

INGEN FISK RAPPORTERAD 16/3. Vattentemp 7,0°
INGEN FISK RAPPORTERAD 17/3. Vattentemp 6,3°
INGEN FISK RAPPORTERAD 18/3. Vattentemp 5,9°
INGEN FISK RAPPORTERAD 19/3. Vattentemp 5,3°
INGEN FISK RAPPORTERAD 20/3. Vattentemp 5,0°
INGEN FISK RAPPORTERAD 21/3. Vattentemp 4,1°
INGEN FISK RAPPORTERAD 22/3. Vattentemp 3,3°
INGEN FISK RAPPORTERAD 23/3. Vattentemp 2,9°

Peter Nilsson öring 2,6 Brudhoppet 63 10.50 24/3 3,9° Rapala
Nutt Blomqvist öring ca 1,5 Brudhoppet 12.30 24/3 3,9° Rapala (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD 25/3. Vattentemp 3,5°
INGEN FISK RAPPORTERAD 26/3. Vattentemp 4,1°
INGEN FISK RAPPORTERAD 27/3. Vattentemp 4,1°
INGEN FISK RAPPORTERAD 28/3. Vattentemp 4,0°

Johan Dolk öring

2,5

Bäcken

10.30

29/3

4,5°

Fluga (Å)
Peter Karlsson öring

Mittströmmen

ca 30

13.40

29/3

4,5°

Fluga (N) (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD 30/3. Vattentemp 6,1°

Sven Wende öring

ca 2,0

Nedan bron

17.00

31/3

7,1°

Rapala (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD  1/4.  Vattentemp 7,9°
INGEN FISK RAPPORTERAD  2/4.  Vattentemp 8,4°
INGEN FISK RAPPORTERAD  3/4.  Vattentemp 8,4°
INGEN FISK RAPPORTERAD  4/4.  Vattentemp 9,1°
INGEN FISK RAPPORTERAD  5/4.  Vattentemp 9,4°
  INGEN FISK RAPPORTERAD  6/4.  Vattentemp 10,1°
  INGEN FISK RAPPORTERAD  7/4. V attentemp 10,8°
  INGEN FISK RAPPORTERAD  8/4.  Vattentemp 10,3°
INGEN FISK RAPPORTERAD  9/4.  Vattentemp 9,5°
 INGEN FISK RAPPORTERAD 10/4.  Vattentemp 8,2°

Casper Karlsson öring

1,8

Källängen

07.50

11/4

9,1°

Spinn
Henrik Reihammar öring

1,8

Maden

63

13.45

11/4

9,1°

Spinn
Ola Sennerfjord öring

Mittströmmen

ca 50

15.30

11/4

9,1°

Fluga (Å)
Peter Karlsson öring

Ovan bron

50

18.00

12/4

8,5°

Fluga (Å)

 INGEN FISK RAPPORTERAD 13/4. Vattentemp 8,5°

Niclas Koch öring

ca 0,5

Källängen

ca 30

14.10

14/4

10,1°

Rapala (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD 15/4. Vattentemp  9,0°
INGEN FISK RAPPORTERAD 16/4. Vattentemp  9,3°
INGEN FISK RAPPORTERAD 17/4. Vattentemp  8,9°
INGEN FISK RAPPORTERAD 18/4. Vattentemp  8,5°
INGEN FISK RAPPORTERAD 19/4. Vattentemp  9,5°
INGEN FISK RAPPORTERAD 20/4. Vattentemp  8,5°
INGEN FISK RAPPORTERAD 21/4. Vattentemp  9,9°
INGEN FISK RAPPORTERAD 22/4. Vattentemp 10,2°
INGEN FISK RAPPORTERAD 23/4. Vattentemp 11,1°
INGEN FISK RAPPORTERAD 24/4. Vattentemp 11,6°
INGEN FISK RAPPORTERAD 25/4. Vattentemp 11,6°
INGEN FISK RAPPORTERAD 26/4. Vattentemp 12,4°
INGEN FISK RAPPORTERAD 27/4. Vattentemp 13,0°
Niclas Koch öring

1,0 kg

Brudhoppet

14.00

28/4

13,6°

Fluga (Å)
Peter Karlsson öring

?

Nedan bron

ca 60

21.30

5/8

18,9°

Spinn (N) (Å)
Tommy Karlsson öring

Nedan fallet ca 50 20.30 20/8 17,9° Spinn (Å)
Tommy Karlsson regnbåge

2,0 kg

Nedan fallet 17.00 6/9 Spinn (Å)
Bo Johansson öring

ca 1,5 kg

Nedan fallet 11/9 Spinn (Å)
Bo Johansson regnbåge

ca 2,5 kg

Nedan fallet 11/9 Spinn (Å)

 

 

Denna sida uppdaterad 2008-09-19 15:10

TILLBAKA TILL STARTSIDAN