RAPPORT FÖR 2009

(Å) = återsatt

(N) = nystigen   

(F) = fettfeneklippt   

Namn

Fiskart

Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp

Redskap

Nicklas Öcking

öring

ca 2,0 Källängen 55 6.30

7/3

0,8°

Rapala (Å)

Dan Söderström

öring

6,6 Trädgården 85 6.50

7/3

0,8°

Rapala (Å)

Andreas A

öring

1,6 Ekarna 55 7.00

7/3

0,8°

Rapala (Å)

Ingemar Karlsson

öring

4,1 Granen 74 7.20

7/3

0,8°

Skeddrag

Jan Rundberg

öring

ca 2,5 Ekarna 7.30

7/3

0,8°

Fluga (Å)

Johan Fager

öring

3,940 Källängen 8.00

7/3

0,8°

Fluga (Å)

Peter Nilsson

öring

ca 2,0 S-böjen 55 8.10

7/3

0.8°

Rapala (Å)

Joakim Thiman

öring

1,75 Nedan bron 53 8.20

7/3

0,8°

Skeddrag (Å)

Peter Karlsson

öring

Källängen ca 40 9.00

7/3

0,8°

Fluga (Å)

Bo Johansson

öring

2,5 Brudhoppet 9.00

7/3

0,8°

Rapala (Å)

Mikael Månsson

öring

3,9 Kyrkhålan 79 9.45

7/3

0,8°

Rapala

Andreas A

öring

1,0 Ovan bron 46 10.00

7/3

0,8° Rapala (Å)
Tomas Ohlström

öring

1,3 Brudhoppet 53 11.00

7/3

0.8° Rapala
Jan-Olof Rosenqvist

öring

3,1

Brudhoppet

67 13.15

7/3

0.8° Rapala
Michael Carlsson

öring

2,2

Nedan bron

63 14.00

7/3

0.8° Fluga (Å)
Robert Larsson

öring

ca 1,0

Nedan fallet

ca 40 14.10

7/3

0.8° Rapala  (N)(Å)
Johan Kling öring 3,6 Trädgården 74 7.00 8/3 1,0° Rapala
Robert Larsson öring 4,1 Nedan bron 70 8.10 8/3 1,0° Rapala
Joakim Thiman öring 2,7 Nedan bron 65 8.40 8/3 1,0° Rapala (N)
Jimmy Moberg regnbåge 3,2 Kupagölen 66 10.30 8/3 1,0° Bottenmete (mört)
Dan Söderström öring 2,4 Kraftledningen 69 10.50 8/3 1,0° Rapala
Sven Wende öring 2,3 Brudhoppet 11,00 8/3 1,0° Fluga (Å)
Johan Fager öring 1,9 Nedan Brudhoppet 62 12,00 8/3 1,0° Fluga (Å)
Peter Karlsson öring Bäcken 61 13,00 8/3 1,0° Fluga (Å)
Robert Larsson öring
(foto)
1,7 Nedan bron 52 13.10 8/3 1,0° Tormentor (N)(Å)
Peter Carlsson öring 1,5 Källängen 55 13.45 8/3 1,0° Rapala (Å)
Robert Larsson öring 2,8 Nya bron 68 14.15 8/3 1,0° Rapala
Olle Nilsson Öring 3,0 Brudhoppet 70 12.30 9/3 1.2° Rapala
Peter Nilsson öring 2,6 Brudhoppet 65 13.00 9/3 1,2° Rapala
Lennart Edvinsson öring 7,0 Pumphuset 91 16.00 9/3 1,2° Toby (Å)
Christer Hägg öring Källängen 48 17.00 9/3 1,2° Fluga (Å)
Anders Alfredsson öring ca 1,0 Nedan bron 9.00 10/3 1,3° Rapala (Å)
Mathias Svensson öring 3,140 Maden 71 15.00 10/3 1,3° Rapala (Å)
Mathias Svensson öring ca 1,5 Maden 10.00 10/3 1,3° Rapala (Å)
M Luka öring Källängen 40 11.10 11/3 1,0° Rapala (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 12/3 TEMP 1,0°

Stefan Werthwien öring 2,0 Källängen 61 9.00 13/3 1,5 Fluga (Å)
Patrik Alriksson öring 4,2 Brudhoppet 70 9.10 13/3 1,5 Toby (Å)
Stefan Werthwien öring 2,0 Ekarna 61 11.30 13/3 1,5 Fluga (Å)
Stefan Werthwien öring 2.0 Ekarna 61 11.40 13/3   1,5° Fluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 14/3. TEMP 1,5°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 15/3. TEMP 2,4°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 16/3. TEMP 2,4°
 INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 17/3. TEMP 3,1°

Tommy Karlsson

öring Ekarna ca 65 15.00 18/3 3,3° Rapala (Å)

Tommy Karlsson

öring Källängen 60 16.00 18/3 3,3° Rapala (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 19/3. TEMP 2,5°

Stefan Werthwien

öring 1,5 Ekarna 50 10.30 20/3 1,9° Fluga (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 21/3. TEMP 2,9°

Peter Karlsson

öring

Nedan brudhoppet

73 15.50 22/3 3,0° Fluga (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 23/3. TEMP 3,2°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 24/3. TEMP 2,2°

Ola Sennerfjord

öring

Ovan bron

ca 55 17.35 25/3 1,4° Rapala (Å)
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 26/3. TEMP 0,7°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 27/3. TEMP 1,1°
Lars Ohlsson öring 1,2 Ovan fallet ca 55 10.15 28/3 1,5° Skeddrag (Å)
V Muhammed öring 6.5 Ovan bron 87 10.30 28/3 1,5° Fluga

Peter Hall

öring 2,3 Ovan fallet 62 13.00 28/3 1,5° Rapala
Lars Ohlsson öring 2,9 Ovan fallet 65 14.30 28/3 1,5° Skeddrag
Jonas Carlsson öring 2,91 Ovan fallet 70 12.45 29/3 2,4° Spöket (Å)
Henrick Runnqvist öring ca 3,5 Nedan E22 79 13.15 29/3 2,4° Spöket (Å)
Peter Carlsson öring ca 1,2 Källängen 52 14.10 29/3 2,4° Rapala (Å)
Fredrik B öring 3,110 Pumphuset 68 16.10 29/3 2,4° Wobbler
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 30/3. TEMP 3,8°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 31/3. TEMP 4,0°
Lennart Gunnarsson öring ca 1,6 Spakenör 53 16.30 1/4 6,5°

Rapala (Å)

Lennart Gunnarsson öring ca 2,0 Spakenör 54 17.30 1/4 6,5°

Rapala (Å)

M Luka

öring 3,0

Ovan fallet

69 18.00 2/4 6,6°

Rapala (Å)

Peter Carlsson

öring 3,8

Nedan Kölby damm

72 11.30 3/4 7,1°

Rapala

Mikael Österberg

öring

Ovan fallet

57 14.30 3/4 7,1°

Spinn (Å)

Mathias Svensson

öring 4,740 Kölby damm

85

15.30 3/4 7,1° Rapala (Å)

Mikael Nilsson

öring Ovan bron

ca 60

07.30 4/4 6,2° Fluga (Å)

Christer Hägg

öring Källängen

60

08.00 4/4 6,2 Fluga (Å)
Jerry Johansson öring 4,0 Pumphuset

75

15.00 4/4 7,6° Rapala (Å)
Mikael Nilsson öring Ekarna

ca 50

16.00 4/4 7,6° Fluga (Å)
Jerry Johansson öring 6,0 Nedan bron

90

16.15 4/4 7,6° Rapala (Å) (N)
Christer Hägg öring Trädgården

ca 50

10.00 5/4 7,3° Fluga (Å)
Peter Hall öring Kyrkhålan

ca 50

13,00 5/4 7,3° Rapala (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 6/4. TEMP 8,3°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 7/4. TEMP 8,4°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 8/4. TEMP 7,1°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 9/4. TEMP 7,4°

M Luka

öring

2,2

Ovan E22

63

13.00

10/4

8,7°

Fluga
Ola Carlsson

öring

2,2

Ekarna

ca 60

8.30

11/4

8,8°

Fluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 12/4. TEMP 9,3°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 13/4. TEMP 9,6°

Lennart Gunnarsson

öring

ca 6,0

Ovan kyrkhålan

85

19.00

14/4

9,6°

Rapala (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 15/4. TEMP 9,6°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 16/4. TEMP 9,6°

Daniel Hellqvist

öring

3,5

Nedströms reningsverket

73 08.15 17/4 9,0°

Spinn

Daniel Hellqvist

öring

2,5

Nedströms reningsverket

65

08.25

17/4

9,0°

Spinn
Erik Svensson

öring

4,3

Nedströms reningsverket

79

08.00

17/4

9.0°

Spinn  Vicke orginal         
Jan Rundberg

öring

3,1

Dammen

ca 72

17.30

18/4

8,2°

Spinn Toby

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 19/4. TEMP 8,6°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 20/4. TEMP 8,6°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 21/4. TEMP 9,0°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 22/4. TEMP 9,2°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 23/4. TEMP 9,2°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 24/4. TEMP 9,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 25/4. TEMP 9,8°

Kenneth Persson

öring

ca 1,0

Dammen

50

10.45

26/4

10,3°

Spinn(Å)
Kenneth Persson

öring

ca 1,0

Ovan bingabron

50

11,00

26/4

10,3

Spinn (N) (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 27/4. TEMP11,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 28/4. TEMP12,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 29/4. TEMP12,8°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 30/4. TEMP12,8°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 1/5. TEMP12,8°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 2/5. TEMP12,8°
INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 3/5. TEMP13,1°

Denna sida uppdaterad 2009-05-03 22:35

TILLBAKA TILL STARTSIDAN