,RAPPORT FÖR 2012

(Å) = återsatt

(N) = nystigen                           

Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat Temp Redskap
Niclas Öcking öring   1,5 Källängen   06.30 3/3 0,8°

Rapala (Å)

Tobias Lindeborg öring   0,84 Ovan bron 54 06.40 3/3 0,8°

Sked (Å)

Robin Lundin

öring   1,98 Ovan bron 60 06.45 3/3 0,8°

Sked (Å)

Jerry Johansson öring 2,0 Ovan bron 40 07.00 3/3 0,9°

Rapala (Å)

Jan Runberg öring   2,0 Ekarna 55 07.00 3/3 0,8°

Fluga (Å)

Samuel Wolder öring 2,2 Bingabron 61 07.00 3/3 0,9°

Spinn

Robin Lundin öring   1,24 Ovan bron 55 07.30 3/3 0,8°

Sked (Å)

Christer Hägg öring     Källängen 35 07.30 3/3 0,8°

Fluga (Å)

Peter Karlsson öring       ca 40 07.45 3/3 0,9°

Fluga (Å)

Per Ohlson öring   Källängen ca 35 08.06 3/3 0,9°

Fluga (Å)

Per Ohlson öring   Källängen 47 08.35 3/3 0,9°

Fluga (Å)

Mikael Ling öring   1,4 Källängen   08.40 3/3 0,9°

Spinn

Bobbo öring 3,3 Bingabron 78 09.30 3/3 0,9°

Spinn

Casper Karlsson öring   1,3 Mittströmmen   09.40 3/3 0,9°

Toby (Å)

Peter Karlsson öring       ca 40 11.00 3/3 0,9°

Fluga (Å)

Lennart Gunnarsson öring   1,5 Spakenör 55 11.15 3/3 0,9°

Hilo (Å)

Tobias Lindeborg öring   0,74 Bron   12.00 3/3 0,9°

Sked

Christer Hägg öring     Källängen 49 13.30 3/3 0,9°

Fluga (Å)

Dan Söderström öring 3,2 Maden 66 13.40 3/3 0,9°

Rapala (Å)

Lennart Edvinsson öring   Brudhoppet 55 14.30 3/3 0,9°

Toby (Å)

Ingemar Nordström öring   2,1 Bron 60 16.30 3/3 0,9°

Wobbler

Tommy Karlsson öring   Bingabron 55   3/3 0,9°

Spinn

Tommy Karlsson öring   Ekarna 45   3/3 0,9°

Spinn

Mattias Jansson öring   0,7 Trädgården     3/3 0,9°

Spinn

Fredrik Bjernehed öring 2,0 Trädgården     3/3 0,9°

Spinn (Å)

Sven Wende öring   1,5 Kraftverket        

Fluga (Å)

Niclas Öcking öring   2,0 Källängen 50 07.10 4/3 0,9°

Rapala (Å)

Christer Hägg öring     Ovan bron 67 07.15 4/3 0,3°

Fluga (Å)

Mikael Ling öring   0,7 Källängen   07.30 4/3 0,3°

Rapala (Å)

Ola Sennerfjord öring ?     Nedan bron ca 45 10.05 4/3 0,3°

Rapala (Å)

Sven Wende öring   ca 1,0 Nedan bron   12.00 4/3 0,3°

Fluga (Å)

Timmy Nyström öring     Kraftverket ca 45 12.30 4/3 0,3°

Fluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 5/3 VATTENTEMP 0,1°

Johan Hansson

öring

 

3,0

Ekarna

71

09.10

6/3

0,2°

Fluga (Å)

Johan Hansson

öring

 

ca 1,0

Källängen

50

10.20

6/3

0,2

Fluga (Å)

Johan Hansson

öring

 

2,0

Ovan Brudhoppet

65

13.15

6/3

0,2°

Fluga (Å)

Johan Hansson

öring

   

Källängen

 

14.30

6/3

0,2°

Fluga (Å)

Lars Svensson

öring

 

1,0

Ovan bron

57

17.10

6/3

0,2°

Rapala (Å)

Mikael Nilsson

öring

 

 

Ekarna

60

17.15

6/3

0,2°

Fluga (Å)

Peter Carlsson

öring

 

Källängen

55

15.50

7/3

0,2°

Spinnfluga (Å)

Tommy Karlsson

öring

 

Brudhoppet

57

16.00

8/3

0,0°

Spinn (Å)

Michael Carlsson

öring

 

S-böjen

55

14.00

9/3

0,5°

(Å)

Jonathan S

öring

 

1,0

Kraftverket

 

7.00

10/3

1,9°

Rapala (Å)

Jonathan S

öring

 

1,0

Kraftverket

 

7.30

10/3

1,9°

Rapala (Å)

Peter Nilsson

öring

 

S-böjen

47

10.00

10/3

1,9°

Rapala (Å)

Tobias Lindeborg

öring

 

ca 0,5

Ovan bron

 

12.00

10/3

1,5°

Wobbler (Å)

Dan Söderström

öring

1,8

E22:an

54

12.30

10/3

1,9°

Rapala (Å)

Sven Wende

öring

2,5

E22:an

 

13.30

10/3

1,9°

Rapala (Å) (N)

Sven Wende

öring

ca 1,0

Ekarna

 

14.00

10/3

1,9°

Rapala (Å)

Sven Wende

öring

 

ca 1,5

Ekarna

 

14.30

10/3

1,9°

Rapala (Å)

Lennart Gunnarsson

öring

1,0

Bingafallet

50

16.00

10/3

1,9°

Toby (Å)

Michael Carlsson

öring

   

Diket

52

16.45

10/3

1,9°

Rapala (Å)

Peter Carlsson

öring

   

Källängen

50

 

10/3

1,9°

Spinnfluga (Å)

Gustav Hammarström

öring

1,0

Brudhoppet

40

11.55

11/3

2,4°

Rapala

Sven Wende

öring

 

1,0

Källängen

 

17.00

11/3

2,4°

Fluga (Å)

Jerry Johansson

öring

2,9

Ovan bron

65

15.30

12/3

2,9°

vertag

Niklas Staag

öring

2,9

Nedan bron

65

10.00

13/3

3,8°

(Å)

Timmy Nyström

öring

   

Ekarna

40

14.30

13/3

3,8°

Fluga (Å)

Lars Svensson

öring

 

3,0

Nedan bron

66

17.00

14/3

4,5°

Rapala

Femtioåtta fiskar hittills

Tommy Karlsson

öring

 

Brudhoppet

50

13.00

15/3

3,7°

Spinn (Å)

Tommy Karlsson

öring

 

Ovan bron

65

14.00

15/3

3,7°

Spinnfluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 16/3 VATTENTEMP 4,4°

Ola Sennerfjord

öring

ca 3,0

Ovan bron

65

06.45

17/3

3,9°

(Å)

Stefan W

öring

   

Nedan fallet

40

06.30

18/3

4,7°

Fluga (Å)

Sven Wende

öring

 

3,0

Maden

 

16.30

18/3

4,7°

Rapala

Peter Nilsson

öring

 

2,6

Brudhoppet

63

16.30

18/3

4,7°

Rapala

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 19/3 VATTENTEMP 4,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 20/3 VATTENTEMP 4,8°

Timmy Nyström

öring

   

källängen

40

10.00

21/3

4,9°

Fluga (Å)

Christer Hägg

öring

 

 

källängen

57

18.20

22/3

6,9°

Fluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 23/3 VATTENTEMP 7,0°

Mats Karlsen

öring

 

0,6

Brudhoppet

30

10.20

24/3

8,0°

Abu (Å)

Peter Nilsson

öring

3,3

Brudhoppet

68

18.15

24/3

7,8°

Rapala

Peter Carlsson

öring

 

Källängen

51

15.00

25/3

7,0°

Rapala (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 26/3 VATTENTEMP 7,5°

Gusten Hammarström

öring

0,5

Kraftverket

30

15.30

27/3

8,1°

Rapala (Å)

NGEN FISK RAPPORTERAD DEN 28/3 VATTENTEMP 8,7°I

Timmy Nyström

öring stationär

   

Källängen

35

15.30

29/3

8,7°

Fluga (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 30/3 VATTENTEMP 7,6°

Peter Carlsson

öring

3,3

Kraftledningen

72

14.40

31/3

6,3°

Rapala

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 1/4 VATTENTEMP   °

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 2/4 VATTENTEMP 5,3°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 3/4  VATTENTEMP 3,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 4/4 VATTENTEMP 4,2°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 5/4 VATTENTEMP 4,3°

Mats Carlsen

öring

 

1,6

Brudhoppet

60

11.00

6/4

4,6°

Toby spinnare (Å)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 7/4 VATTENTEMP 2,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 8/4 VATTENTEMP 2,8°

Jens-ola Fur Edgren

Öring

2,2

Ovan bron

65

08.00

9/4

5,0°

Fluga Mikey (Å)
Micael Carlsson

öring

2,5

Pumphuset

62

16,30

9/4

4,4°

Rapala (N)

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 10/4 VATTENTEMP 4,1°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 11/4 VATTENTEMP 4,7°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 12/4 VATTENTEMP 6,0°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 13/4 VATTENTEMP 6,4°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 14/4 VATTENTEMP 6,9°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 15/4 VATTENTEMP 8,1°

Jerry och Lilleman Johansson

öring

2,5

Ovan bron

65

17.55

16/4

8,1°

Verag

Lennart Gunnarsson

öring

1,5

Kölby damm

55

19.00

16/4

8,1°

Wobbler (Å)

Lennart Gunnarsson

öring

1,5

Kölby damm

57

19.10

16/4

8,1°

Wobbler (Å)
Lennart Gunnarsson

öring

2,3

Kölby damm

61

19.15

16/4

8,1°

Wobbler

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 17/4 VATTENTEMP 7,4°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 18/4 VATTENTEMP 7,4°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 19/4 VATTENTEMP 7,0°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 20/4 VATTENTEMP 6,7°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 21/4 VATTENTEMP 6,7°

Lennart Gunnarsson

öring

2,6

Ovan kölby damm

62

17.00

22/4

7,8°

Wobbler
Christer Hägg

öring

   

Källängen

48

18.30

22/4

  Fluga (Å)
Lennart Gunnarsson

öring

2,3

Ovan kölby damm

60

16.30

23/4

9,1°

Wobbler

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 24/4 VATTENTEMP 9,1°

 

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 25/4 VATTENTEMP 9,2°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 26/4 VATTENTEMP 9,2°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 27/4 VATTENTEMP 9,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 28/4 VATTENTEMP 10,2°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 29/4 VATTENTEMP 10,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 30/4 VATTENTEMP 10,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 2/5 VATTENTEMP 10,8°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 3/5VATTENTEMP 11,0°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 4/5VATTENTEMP 11,5°

INGEN FISK RAPPORTERAD DEN 5/5 VATTENTEMP 11,8°

Sven Wende

Öring

 

1,5

Ovan bron    

30/9

  Spinnare (Å)

 

Denna sida uppdaterades senast 2012-10-10 21:01

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN