RAPPORT FÖR 1983

(Å) = återsatt                                        

(N) = nystigen                           

 

Namn Fiskart Kön Vikt Fångstplats Längd

Kl

Dat

Temp Redskap
Helge Rundberg

öring

hane 7,5 84 07.00

19/3

Peder Gustavsson

öring

4,0 70 06.55

19/3

Ernst Nilsson

öring

4,5 76 07.30

19/3

Bertil Sandberg

öring

4,2 72 07.50

19/3

Lennart Edvinsson

öring

hane 2,3 63 07.00

19/3

öring

5,9 100 08.45

19/3

Hans Christersson

öring

3,2 60 09.35

19/3

Michael Carlsson

öring

5,8 83 09.10

20/3

Luka Mrdja

öring

4,0 16.00

22/3

Lennart Edvinsson

öring

hane 2,5 63 18.15

22/3

Kenneth Persson

öring

hona 4,9 82 12.00

23/3

Ulf Johansson

öring

hane 4,0 74 12.00

25/3

Lennart Gunnarsson

lax

2,5 58 10.45

26/3

Gert Svensson

öring

3,5 71 07.45

26/3

Ulf Johansson

öring

hane 3,0 68 14.30

26/3

Peter Rundberg

öring

hona 3,4 72 13.30

27/3

Kenneth Johansson

öring

855 g 42 13.40

1/4

Folke Carlsson

öring

1,3 52 12.15

1/4

Bengt-Olof Andersson

öring

hona 3,2 72 14.00

3/4

Håkan Häll

öring

3,0 64 18.30

15/4

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN