Rapport för -99

(Å) = återsatt

(N) = nystigen

 

Namn

Fiskart

Kön

Vikt

Fångstplats

Längd

Kl

Dat

Temp

Redskap

P Aronsson

öring

hona

ca 2,0

Brudhoppet

?

07.55

6/3

 

Rapala (Å) 

P Aronsson

öring

hona

3,1

Brudhoppet

?

10.40

6/3

 

Tubfluga (Å)

G Sandell

öring

hona

2,5

Brudhoppet

?

10.50

6/3

 

Tubfluga

B-O Andersson

öring

hona

5,7

Brudhoppet

85

12.00

6/3

 

Tubfluga

Bo Nilsson

öring

hona

5,1

Nedom bron

90

08.20

6/3

 

Spinnfluga

F Sandgren

öring

hona

1,7

Brudhoppet

59

07.00

6/3

 

Spinn

F Sandgren

öring

hane

ca1,0

Brudhoppet

ca 50

07.15

6/3

 

Spinn (Å)

Peter Söderling

öring

hona

1,2

Brudhoppet

?

15.15

6/3

 

Spinn

Michael Carlsson

öring

hona

2,3

Ekarna

62

09.45

6/3

 

Spinnfluga

Michael Carlsson

öring

hona

1,0

Ekarna

49

08.40

6/3

 

Spinnfluga (Å)

S Andersson-Junkka

öring

hane

2,3

Bingafallet

62

08.50

7/3

 

Fluga

Mathias Nemback öring hane 4,3 Brudhoppet 77 11.10 7/3   Tubfluga
Anders Pettersson öring hona 2,0 Brudhoppet ? 11.00 7/3   Rapala (Å)
S Andersson-Junkka öring hane 3,5 Ekarna 66 11.30 7/3   Fluga
K Andersson öring hona 1,5 Brudhoppet 53 09.30 8/3   Toby
D Dellerfjord öring hona ca3,0 Pumphuset ? 10.20 8/3   Spinnfluga (Å)
P Aronsson öring hona ca 1,0 Brudhoppet ? 10.00 8/3   Rapala (Å)
B Holmqvist öring hona ? Maden bron 58 13.00 8/3   Tubfluga(Å)
M Nilsson öring hona 2,2 Maden 61 15.30 8/3   Spinnfluga
P Aronsson öring hona ca1,8 Brudhoppet ? 10.05 9/3   Spinnfluga (Å)
C Sjögren öring hane 4,5 Pumphuset 74 10.00 9/3   Rapala
C Sjögren öring hona 3,6 Pumphuset 69 10.30 9/3   Rapala
Bo Nilsson öring hona 1,9 Kyrkan 60 12.10 9/3   Spinnfluga
C Sjögren öring hane 3,4 Pumphuset 68 11.00 10/3   Rapala
M Malm öring hona 3,1 Brudhoppet 71 09.00 10/3   Spinnfluga
D Dellerfjord öring hona 2,5 Kraftledningen 66 09.30 10/3   Spinnfluga
D Dellerfjord öring hona ca 2,0 Kraftledningen ? 09.45 10/3   Spinnfluga (Å)
K Hermansson öring hona 3,4 Pumphuset 72 12.45 10/3   Spinnfluga
Anders Nilsson öring hona 3,6 Bron 70 13.40 10/3   Rapala
Anders Pettersson öring hane 4,9 Trädgården 76 15.30 10/3   Rapala
P Malmqvist öring ? ca 3,5 Ovan Ekarna ? ? 10/3   ?
Peter Karlsson öring hona 3,4 Bron 70 16.10 10/3   Fluga
M Diesner öring hane 2,2 Brudhoppet 66 16.50 10/3   Spinnfluga
H Sundström öring hona 2,1 Brudhoppet 62 09.00 11/3   Rapala
Runo Aronsson öring hona 4,3 Trädgården 76 10.00 11/3   Rapala
Runo Aronsson öring hona 3,1 Trädgården 72 12.30 11/3   Rapala
Bo Nilsson öring hona 3,9 Bron 76 10.00 11/3   Fluga
Olle Nilsson öring hona 2,7 Spakenör 67 12.30 11/3   Spinnare
M Luka öring hona 4,2 Brudhoppet 78 15.30 11/3   Tubfluga
Lasse Karlsson öring hona 2,1 Ekarna 62 12.00 11/3   Tubfluga
H Sundström öring hona 2,4 Brudhoppet 63 08.30 12/3   Rapala
Andersen öring hane 4,2 Parken 76 09.30 12/3   Toby
Åke Karlsson öring hona 6,2 ? 88 11.00 12/3   Toby
Charles Jonsén öring hane 2,7 Trädgården 70 12.00 12/3   Fluga
Charles Jonsén öring hane 1,6 Trädgården 54 13.30 12/3   Fluga
Peter Nilsson öring hona 3,6 Trädgården 73 13.30 12/3   Rapala
Johan Dolk öring ? 1,2 Nedom bron 50 12.45 12/3   Fluga (N)
M Edvinsson öring hona 3,4 Bron 70 11.30 12/3   Fluga
L Edvinsson öring hona 1,9 Bron 60 11.45 12/3   Fluga
Bengt Öberg öring hona 6,3 Kyrkan 85 17.00 12/3   Rapala (N)
Bengt Öberg öring hane 2,7 Trädgården 65 17.30 12/3   Rapala (N)
Stefan Östrand öring hona 1,7 Brudhoppet 59 10.45 13/3   Rapala
Robert Johansson öring hane ca1,5 Ovan bron <60 12.00 13/3   Fluga (Å)
Stefan Josefsson öring hona 1,6 Nedom  lusthuset 56 11.20 13/3   Fluga
Dan Söderström öring hona 2,9 Ovan  pumphuset 69 13.50 13/3   Toby
Mikael Nilsson öring hona 1,0 Ovan bron ca 45 13.00 13/3   Fluga (Å+N)
Stefan Josefsson öring hona ? Kraftverket 75 09.20 14/3   Fluga (Å)
P-Å Larsson öring hona ? Källängen ca 45 11.00 14/3   Fluga (Å)
P Aronsson öring hane ? Brudhoppet ca 40 11.05 14/3   Rapala (Å)
Johan Dolk öring hane ca 1,7 Ovan bron ? 07.15 14/3   Fluga (Å)
Johan Dolk öring hane ca 2,0 Ovan bron ? 08.00 14/3   Fluga (Å)
Runo Aronsson öring hona 1,6 Ekarna 54 15.30 14/3   Fluga
S Andersson-Junkka öring hane 1,5 Ovan ekarna 53 15.35 14/3   Fluga
Leif Jansson öring hona 1,3 Källängen 53 10.20 15/3   Fluga
Leif Jansson öring hane 2,6 Källängen 65 11.00 15/3   Fluga
J-O Rosenqvist öring hona 4,3 Trädgården 72 11.15 15/3   Rapala
Lennart Gunnarsson öring hona 4,6 Spakenör 78 13.30 15/3   Rapala
Lennart Gunnarsson öring hane ca 1,6 Spakenör ca 55 13.45 15/3   Rapala (Å)
M Edvinsson öring hona 2,8 Ovan fallet 64 17.00 15/3   Fluga
Bo Nilsson öring hona 4,1 Spakenör 78 16.15 15/3   Rapala
Runo Aronsson öring hane 2,2 Fallet 58 12.00 16/3   Fluga
Sven Jonsson öring hane 3,7 Ovan stenbron 65 14.00 17/3   Tubfluga
Mats Nilsson öring hane ca 1,5 Ovan bron 54 15.30 17/3   Fluga (Å)
Björn Ahlsson öring hona 2,0 Nedom kyrkan 61 16.30 18/3   Spinnare
Peter Karlsson öring hane ca 6,0 Nedom Brudhoppet 81 18.00 18/3   Fluga (Å)
S-E Englund öring hane 1,1 Ovan bron 51 13.15 19/3   Rapala
Mikael Nilsson  öring hona ca 1,0 Ovan bron 45 18,00 18/3   Fluga (Å+N)
Johan Dolk öring   ca 0,6 Mittström 40 07.45 19/3   Fluga (Å+N)
Jim Carlsson öring hona 3,1 Trädgården 70 16,00 19/3   Killer
M Luka öring hona ca 1,5 Strömmen 56 18.00 18/3   Dagistubfluga (Å)
P Aronsson öring hona 2,5 Granen 62 15,10 19/3   Rapala
Robert Johansson öring hane ca 0,8 Ovan bron 35 13.00 21/3   Fluga (Å+N)
Björn Bäckman öring? hona ca 1,2 Stenbron 44 11.00 21/3   Rapala (Å)
Tommy Johansson öring hona 4,9 Spakenör 84 15.30 22/3   Rapala
Jan Rundberg öring hona 1,0 Bron 50   22/3   Fluga (Å)
Peter Carlsson öring hane 1,7 Strömmen  54 17.00 22/3   Rapala
Björn Ahlsson öring hane 5,9 Granen 80 09.00 23/3   Skeddrag
Jan Rundberg öring hona 1,3 Ovan bron 52 07,45 23/3   Fluga (Å)
Charles Jonsén öring hona 5,9 Trädgården 89 12.30 25/3   Fluga
Peter Rundberg regnbåge hane 1,6 Bron 60 16.30 25/3   Fluga
Peter Carlsson öring hona 1,5 Diket 55 16.00 26/3   Rapala (Å)
Peter Carlsson öring hona 1,5 Nedom diket 55 16.15 26/3   Rapala (Å)
Daniel ? öring hona 1,5 Maden 53 10.30 27/3   Toby
Peter Bergholm öring hona 3,9 Spakenör 76 11.45 27/3   Tubfluga
Bengt Öberg öring hona 4,3 Nedströms 76 16.00 27/3   Rapala blå
Peter Rundberg öring hona 2,9 Dammen 67 12.00 28/3   Herring
B Holmqvist öring hona 2,5 Dammen 62 13.30 28/3   Toby
B Holmqvist öring hona ca 2,5 Dammen 69 13.30 28/3   Toby (Å)
Gert Svensson öring hona 4,5 Nedom Brudhoppet 78 17.15 29/3   "Spralla spec"
Gert Svensson öring hane ca 1,0 Ovan Brudhoppet 45 17.10 29/3   "Spralla spec"
Robert Johansson öring hona 1,6 Nedom bron 54 16.40 30/3   Fluga
Lennart Gunnarsson öring hona 3,5 Brudhoppet 70 18.20 30/3   Rapala
Peter Rundberg öring hona 1,3 Dammen ca 53 18.00 30/3   Herring (Å)
Peter Rundberg öring hona 1,0 Dammen ca 50 18.05 30/3   Herring (Å)
M Luka öring hona 2,5 Brudhoppet 68 16.00 31/3   Rapala
P-Å Larsson regnbåge hane 1,6 Källängen 51 09.20 2/4   Fluga
A Olsén öring hona 2,6 Trädgården 68 15.35 2/4   Fluga
A Carlsson öring hane 3,3 Brudhoppet 71 10.00 4/4 Fluga
M Luka öring hona 3,5 Brudhoppet 71 16.30 7/4   Fluga
Michael Carlsson öring
(foto)
hona 7,5 Pumphuset 91 13.30 9/4   Dagisfluga
Tommy Johansson öring hona 2,0 Spakenör 60 13.30 11/4   Rapala
Anders Pettersson öring hona ca 2,0 Brudhoppet 59 10.50 14/4   Rapala (Å)
U Sperlinge öring hona 2,2 Källängen 63 17.30 19/4   Fluga
Björn Ahlsson öring hona 1,7 Brudhoppet 57 14.00 21/4   Skeddrag (N)
L Edvinsson öring hona 4,7 Ekarna 78 11.30 23/4   Fluga
Anders Pettersson öring hona ca 1,5 Ovan bron ? 14.40 24/4   Rapala (Å)
Sven Carlsson öring hona 9,5 Maden 110 11.15 27/4   Fluga
Björn Ahlsson regnbåge hona 2,8 Nedom Brudhoppet 58 12.00 28/4   Wobbler
Bengt Johansson öring hane 2,6 Ekarna 63 18.25 28/4   Fluga (N)
Olov Stenberg öring hane 1,0 Ekarna 45 13.00 3/5   Spinnare (N)
Charles Jonsén öring hona 3,9 Maden 77 11.00 3/5   Fluga

 

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN